Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Základná škola INFORMUJE

 04.03.2021

Vážení rodičia !

Riaditeľka Základnej školy v Lovinobani oznamuje, že  od 8.marca 2021 sa prerušuje vyučovanie žiakov 1. stupňa v dôsledku veľmi vážnej epidemiologickej situácie vyvolanej pandémiou COVID -19.

Možnosť prezenčnej výučby žiakov 1. stupňa  je od 8. marca 2021 zachovaná pre rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, teda nemôžu vykonávať prácu doma a preukážu sa v škole potvrdením zamestnávateľa o nariadení práce na pracovisku. Povinnosť 7- dňového negatívneho testu rodiča ostáva v platnosti.

Žiaci 1. stupňa, ktorí nebudú v škole a žiaci 2. stupňa vrátane špeciálnych tried pokračujú od 8.3.2021 v dištančnom vzdelávaní.  Vzdelávanie naďalej pokračuje cez portál edupage  a aplikáciu Microsoft Teams.  Podklady na učenie v listinnej podobe (pracovné listy, cvičenia) sa naďalej nebudú roznášať žiakom, ktorí nemajú prístup k internetu z dôvodu lockdownu , naďalej budeme rešpektovať zákaz vychádzania a ochrany pred šírením koronavírusu.Uvedení žiaci majú dopredu zadané úlohy, ktoré majú doma vypracovať a telefonicky alebo cez sociálne siete konzultovať so svojimi vyučujúcimi.

Žiaci sú povinní učiť sa doma, nakoľko nie sú prázdniny, len zmena formy vyučovania. Žiadame rodičov, aby kontrolovali učenie svojich detí doma a v prípade potreby telefonicky alebo cez sociálne siete komunikovali  s triednymi učiteľkami  svojich detí alebo aj s vedením školy.

Organizácia vyučovania pre žiakov 1. stupňa, ktorí prídu do školy od 8.3.2021.

Vyučujú sa 5 vyučovacích hodín denne, podľa určeného rozvrhu, je zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.Prítomných žiakov budú vyučovať vyučujúce 1. stupňa.

Prevádzka ŠKD  bude do 15,30 hod.

Žiadame rodičov, aby sledovali oznamy na web stránke školy a v médiách, nakoľko epidemiologická situácia sa veľmi rýchlo mení.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu v týchto náročných dňoch.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
Návštevnosť