Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vznik názvu obce

V čase príchodu staro maďarských kmeňov do južného Novohradu, Gemera a Hontu sa na existujú­cich mapkách z tohto obdobia uvádzajú aj pôvodné slo­van­ské etniká a názvy slovanských lokalít, medzi nimi aj Lovinobaňa. Názvy tohoto druhu vznikali v období 10. a 11. storočia a súviseli s vtedajším zamestnaním obyvateľstva.

His­toricky sa názov obce modifikoval nasledovne (Vlastivedný slovník obcí):

  • Lonia,
  • Loniabania,
  • Lonyaba­nya,
  • Lovina Bany,
  • Olowená Baňa,
  • Lovinobaňa.

Názov teda pomenúva lokalitu,  v okolí ktorej bol v dávnej minulosti lovný revír i miesta ťažby prírod­ných surovín.