SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pripomienkove konanie k VZN

Návrhy Všeobecných záväzných nariadení môžte pripomienkovať v lehote 15 dní od zverejnenia a to:

  • Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Lovinobani,  pričom ten je povinný spísať zápisnic
  • Písomne poštou na adresu: Obec Lovinobaňa,Obecný úrad v Lovinobani, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
  • Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: starosta@lovinobana.sk
  • Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Úradné hodiny obecného úradu v Lovinobani :

 

Pondelok   7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 10.00
Piatok 7.30 - 13.30

Obedňajšia prestávka pondelok-štvrtok 1200-1230 hod.