Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Obec Lovinobaňa
Obecný úrad Lovinobaňa
SNP 356/1
985 54 Lovinobaňa

IČO: 00 316 172
DIČ. 2021237141
BANKA: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001
BIC kód banky : KOMASK 2x


Starostka obce: Bc. Andrea VALACHOVÁ 0917 910 632 starosta@lovinobana.sk
Zástupca starostky obce: Ján BALÁŽ 0908 915 109

Obecný úrad

Ekonómka obce:   Ing. Terézia PEŤKOVÁ , 047/45 12 516 , ekonomka@lovinobana.sk

Pokladňa , dane a poplatky: Brigita SEGEČOVÁ, 047/45 12 515,  dane@lovinobana.sk

Životné prostredie, stavebná a sociálna agenda : Ing. Jana MÁNIKOVÁ 047/45 12 516, podatelna@lovinobana.sk

Matrika a evidencia obyvateľstva: Iveta DANČOVÁ, 047/45 12 515, matrika@lovinobana.sk

 
Stavebný úrad
pre obec Lovinobaňa je zriadený na Mestkom úrade v Lučenci 047/43 33 725

TSP : tsp.lovinobana@gmail.com
Mgr. Martina Peťková , Mgr. Eva Balázsová   0917 229 298

Materská škola :
Riaditeľka školy : PaedDr. Daniela Mahútová  047/43 96 118

Základná škola :
Riaditeľka školy : RNDr. Katarína Golianová 047/43 96 120

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Milan Alberti 0905 632 340 milan.alberti@gmail.com
Ján Baláž 0908 915 109 balaz.jan@gmail.com
Bc. Jozef Košičiar 0903 758 258 jozef.kosiciar@centrum.sk
PhDr. Pavel Mičianik, PhD.,M.A. 0908 567 541 pavel.micianik@gmail.com
Jozef Pupala 0949 105 294 jozkopupala@gmail.com
Matej Rafaj 0918 471 780 matej.rafaj@centrum.sk
Ján Rožňai 0905 926 314 jan.roznai23@gmail.com
PharmDr. Stanislava Šimanová 0908 328 913 stanka.simanova@gmail.com
JUDr. Ľubomír Tkáč 0918 953 630 tkaclubo@gmail.com

Technický prevádzkovateľ webstránky :
webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
e-mail: info@webex.sk

Toto webové sídlo www.lovinobana.sk spravuje Obec Lovinobaňa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa Výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy platný od 15.03.2014.

Obvodné odd. PZ Lovinobaňa : 047/43 96 333
MUDr. Ľudmila Karelová- zubný lekár : 047/43 96 241
MUDr. Ladislav Eštók - lekár pre dospelých: 047/ 43 96 853
MUDr. Peter Olšiak - lekár pre dospelých  0951 414 323047 43 95 155
Lekáreň :  047/43 96 997, 0908 328 913
Pošta :  047/43 96 131
Evanjelická fara - : 047/ 43 96 434
Rímskokatolícka fara :0951 432 987
Autosport Szilágyi  :  047/43 96 622