Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.lovinobana.sk spravuje Obec Lovinobaňa je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lovinobaňa

Adresa:
Obecný úrad Lovinobaňa
SNP 356/1
985 54 Lovinobaňa

IČO: 00316172

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 2166
Rozloha: 2113 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1286

Všeobecné informácie: info@lovinobana.sk
Podateľňa: podatelna@lovinobana.sk
Starosta: starosta@lovinobana.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: podatelna@lovinobana.sk

Sekretariát: 
Tel.:
047/43 96 402  047 / 45 12 515, 047 / 45 12 516

E-mail: podatelna@lovinobana.sk

Kompetencie:
Obec Lovinobaňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lovinobaňa je zriadený na Mestkom úrade vLučenci

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk