SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.lovinobana.sk spravuje Obec Lovinobaňa je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Lovinobaňa 

Adresa:
Obecný úrad Lovinobaňa 
SNP 356/1
985 54 Lovinobaňa

IČO: 00 316 172
DIČ: 2021237141
BANKA: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001
BIC kód banky: KOMASK 2x
Všeobecné informácie: info@lovinobana.sk
Podateľňa: podatelna@lovinobana.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@lovinobana.sk

Starostka obce: Bc. Andrea Valachová, 0917 910 632, starosta@lovinobana.sk 
Zástupca starostky obce: Ján Baláž, 0908 915 109 balaz.jan@gmail.com
 

Stavebný úrad pre obec Lovinobaňa je zriadený na Mestkom úrade v:  Lučenci 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Milan Alberti, 0905 632 340,  milan.alberti@gmail.com
Ján Baláž, 0908 915 109,   balaz.jan@gmail.com
Bc. Jozef Košičiar, 0903 758 258,   jozef.kosiciar@centrum.sk
PhDr. Pavel Mičianik, PhD.,M.A., 0908 567 541,   pavel.micianik@gmail.com
Jozef Pupala, 0949 105 294,   jozkopupala@gmail.com
Matej Rafaj, 0918 471 780,  matej.rafaj@centrum.sk
Ján Rožňai, 0905 926 314,   jan.roznai23@gmail.com
PharmDr. Stanislava Šimanová, 0908 328 913,   stanka.simanova@gmail.com
JUDr. Ľubomír Tkáč ,0918 953 630,  tkaclubo@gmail.com

Ďalšie kontakty:
Obvodné odd. PZ Lovinobaňa : 047/43 96 333
MUDr. Ľudmila Karelová- zubný lekár : 047/43 96 241
MUDr. Peter Olšiak - lekár pre dospelých  0951 414 323,  047 43 95 155
Lekáreň :  047/43 96 997, 0908 328 913
Pošta : 047/43 96 131
Evanjelická fara : 047/ 43 96 434
Rímskokatolícka fara :0951 432 987
Autosport Szilágyi  :  047/43 96 622

Kompetencie:
Obec Lovinobaňa  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk