Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Obec Lovinobaňa
Obecný úrad Lovinobaňa
SNP 356/1
985 54 Lovinobaňa

IČO: 00 316 172
DIČ. 2021237141
BANKA: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001
BIC kód banky : KOMASK 2x
Starostka: starosta@lovinobana.sk 
Podateľňa: podatelna@lovinobana.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: podatelna@lovinobana.sk
Matrika, evidencia obyvateľstva:  info@lovinobana.sk

Starostka obce: Bc. Andrea VALACHOVÁ 0917 910 632
Zástupca starostky obce:
Ján Baláž 0908 915 109
Kontrolór obce:
 Ing. Alexandra Vranová

Ekonóm obce:  Ing. Terézia Peťková , 047/45 12 516 
Pokladňa a PaM: Jana Vývleková, 047/45 12 516
Dane a poplatky: Brigita Segečová, 047/45 12 515
Matrika a evidencia obyvateľstva: Iveta Dančová, 047/45 12 515  
Údržbár: Ondris Miroslav
Robotník na čistenie obce: Dušan Pomykal
Upratovačka: Ľubica Tóthová
Administratívna pracovníčka: Uderiná: Zuzana Krupčiaková

TSP : tsp.lovinobana@gmail.com
Mgr. Peťková Martina – 
terénny sociálny pracovník  0917 229 298
Mgr. Eva Balázsová - terénny sociálny pracovník  0917 229 298

Stavebný úrad pre obec Lovinobaňa je zriadený na Mestkom úrade Lučenci

Technický prevádzkovateľ webstránky:
webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
e-mail: info@webex.sk