Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.lovinobana.sk spravuje Obec Lovinobaňa je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lovinobaňa

Adresa:
Obecný úrad Lovinobaňa
SNP 356/1
985 54 Lovinobaňa

IČO: 00 316 172
DIČ. 2021237141
BANKA: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001
BIC kód banky : KOMASK 2x

Samosprávny kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 1935 k 31.12.2020
Rozloha: 2113 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1286Starosta: starosta@lovinobana.sk 
Podateľňa: podatelna@lovinobana.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: podatelna@lovinobana.sk
Všeobecné informácie: info@lovinobana.sk

Kontakt: 
Starosta obce:
Ing. Marian Lenhard - 0905 270 914

Kontrolór obce: Ing. Alexandra Vranová
Ekonóm obce: Brigita Segečová, (Ing. Terézia Ondrisová t.č. na materskej), 047/45 12 516 
Pokladňa a PaM: Jana Vývleková, 047/45 12 516
Dane a poplatky: Andrea Gibalová, 047/45 12 515
Matrika a evidencia obyvateľstva: Iveta Dančová, 047/45 12 515   
Údržbár: Ondris Miroslav
Robotník na čistenie obce: Dušan Pomykal
Upratovačka: Katarína Pomykalová
Administratívna pracovníčka: Uderiná: Zuzana Krupčiaková

TSP :

Mgr. Peťková Martina – terénny sociálny pracovník  0917 229 298
Mgr. Eva Balázsová - terénny sociálny pracovník  0917 229 298

Kompetencie:

Obec Lovinobaňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lovinobaňa je zriadený na Mestkom úrade vLučenci

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk