SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis do evidencie SHR

  • Zápis do evidencie SHR sa uskutoční na základe predloženej žiadosti žiadateľa.
  • Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny poplatok vo výške 6,50 € v zmysle zák. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch.
  • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 2,00  €

Vybavuje: Ing. Jana Mániková 047/45 12 516