SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecná rada

Zloženie obecnej rady v Lovinobani:

  • Ján Baláž zástupca starostky
  • PhDr. Mičianik Pavel, PhD.,M.A. poslanec
  • JUDr. Ľubomír Tkáč poslanec

Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. len niektorého z jej členov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecná rada sa schádza podľa potreby, minimálne raz v období medzi dvoma zasadnutiami obecného zastupiteľstva. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v  jeho neprítomnosti zástupca starostu