SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Profil verejného obstarávateľa

Obec Lovinobaňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa Obec Lovinoabaňa , zákazky, všeobecné dokumenty, súhrné správy nájdete na webovom sídle: Vyhľadávanie profilov – Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie : OBEC LOVINOBAŇA   
Sídlo : SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 
Štatutárny zástupca : Bc. Andrea Valachová, starostka obce
IČO : 00 316 172  
DIČ : 20 212 371 41 
Bankovanie spojenie:  Prima banka a.s.Slovensko  
Číslo účtu: SK97 5600 0000 0060 0908 5001 
web stránka : www.lovinobana.sk
e-mail starosta@lovinobana.sk
tel.: 047/43 96 402, 0917 910 632

Dobudovanie systému triedeného zberu 2019