SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Geografická poloha

Obec Lovinobaňa leží na 19° 36´ východnej zemepisnej dĺžky a 48° 28´ severnej zemepisnej šírky. Uvedené súradnice predstavujú severozápadnú časť okresu Lučenec v regióne Novohrad. Obec Lovinobaňa je situovaná v nadmorskej výške 255 m (stred obce), pričom celý katas­ter obce je v rozpätí nadmorskej výšky od 220 – 700 m. n. m. Územie obce ohraničujú zo severu a severovýchodu lesy, zo severozápadu a východu plochy sadov, z juhozápadu a z juhu plo­chy ornej pôdy a lúk a pasienkov. 

Miestnu časť Uderiná ohraničujú zo severozápadu a severovýchodu plochy lesov a sadov, z juhu a juhozápadu plochy pasienkov, lúk a ornej pôdy. Dôvodom uvedenej rôznorodosti a výškovej členi­tosti katastra obce je jej lokalizácia v časti Vepor­ských vrchov v Slovenskom Rudohorí a leží v Lovinobanskej brázde – v neveľkej kotlinovej zníženine v severozápadnej časti Cinobanského pohoria. 

Od okresného mesta Lučenec je obec Lovinobaňa vzdialená 14 km.