SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Občianske združenie

OZ Margarétka Lovinobaňa

https://www.oz-margaretka-lovinobana.sk/o-nas/
www.facebook.com/ozmargaretkalovinobana/?ref=bookmarks

Občianske združenie OZ Margarétka Lovinobaňa bolo založené v roku 2006 s pôvodným názvom Máriine deti - spoločnosť pre duchovný rozvoj obce a cieľom zabezpečiť vhodnú mimoškolskú činnosť a voľnočasové akvity pre deti a mládež v Lovinobani. Činnosť občianskeho združenia sa zameriavala najmä na organizovanie detského speváckeho zboru a detského divadelného krúžku.

V súčastnosti občianske združenie zmenilo názov na "OZ Margarétka Lovinobaňa" a k svojim cieľom pridalo ďalšie, napríklad zabezpečenie záujmovej činnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (zdravotne postihnutí, seniori), sociálnu pomoc, aktivity na podporu zamestnanosti, podpora integrácie znevýhodnených skupín obyvateľstva, zriaďovanie chránených pracovísk.

Lovinobanské Občianske združenie-ALMIX

https://www.facebook.com/pg/LOZ.ALMIX/about/?ref=page_internal
https://loz-almix-milan-alberti.business.site/?m=true

Činnosť združenia sa realizuje najmä

 1.  usporadúvaním prednášok, školení, seminárov, kurzov a vedeckých konferencií
 2. organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
 3. poskytovaním informačných a odborných služieb pre verejnosť
 4. vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
 5. aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia, prevencie a liečby
 6. spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi
 7. propagovaním svojej činnosti
 8. finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
 9. materiálno – technickou podporou
 10. tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami združenia.
   

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Uderiná

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Uderiná

Občianske združenie KAŽDÝ DEŇ JE DAR Uderiná
 

Občianske združenie KAŽDÝ DEŇ JE DAR Uderiná bolo založené v marci 2017 so zameraním na aktivity odvíjajúce sa od potrieb a požiadaviek všetkých obyvateľov obce Uderiná. Štatutárny zástupca – predseda je Mária Špaňhelová, podpredseda Ing. Stanislav Fanči a hospodár Zuzana Ďurišková.

Cieľom občianskeho združenia ako je zakotvené v Stanovách OZ je podpora v oblasti:

 • Zachovania, obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva.
 • Výchova, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a samotnej ochrany životného prostredia.
 • Spoločenský a kultúrny rozvoj obce.
 • Vyvíjanie záujmových aktivít pre deti a mládež.
 • Publikačná, vzdelávacia, konzultačná a poradenská činnosť cieľom pomáhať rodinám starajúcich sa o zdravotne ťažko postihnutých a seniorov, organizovanie zážitkových aktivít, prednášok a seminárov s prevenciou syndrómu vyhorenia.
 • Vydávanie vlastných publikácií.
 • Spolupráca so samosprávami v oblasti sprostredkovania skúseností, riadením a koordináciou vyššie uvedených činností.

Občianske združenie KAŽDÝ DEŇ JE DAR so sídlom Uderiná 36, 985 54 Lovinobaňa, IČO 50780131, DIČ 2120497434, bolo zaregistrované v decembri 2019 u notára ako príjemca 2% dani. Preto prosíme všetkých občanov a sympatizantov našich aktivít o finančnú podporu na účet číslo SK64 0900 0000 0051 3824 8319.