SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obce v okolí

MÝTNA

http://www.mytna.sk

Obec vznikla v 14. storočí, pri mýte, patriacom Divínskemu hradnému panstvu. Prvá zmienka je z roku 1393. v 17. storočí tu pracoval mlyn a píla, neskôr pivovar. V obci sa nachádza neskorobaroková zvonica zo začiatku 19. storočia. Kúria klasicistická z polovice 19. storočia. Smerom na Dobroč drevený kostol zo 14. storočia – národná kultúrna pamiatka. K obci patrí niekoľko lazov.

DOBROČ

www.dobroc.ocu.sk

Obec sa spomína od r. 1993, je však staršieho pôvodu. Patrila divínskemu hradnému panstvu. Kostol ranogotický z konca 13.stor.,upravený v 17. a 19. stor. Zvyšky renesančného oltára zo začiatku 17. stor., oltár barokový z polovice 18. stor.s renesančnými obrazmi zo začiatku 17. stor. Baroková drevená zvonica z 2. polovice 18. stor. Do chotára obce patria osady Brestina, Diel, Herman, Malá a Veľká Dolina a niekoľko samôt.

DIVÍN

www.divin.sk

Obec vznikla z poddanského mestečka okolo gotického hradu z 13. storočia. Hrad slúžil na ochranu cesty do stredoslovenskej banskej oblasti. V rokoch 1575 až 1593 ho ovládali Turci. V roku 1683 kedy patril Imrichovi Balassovi, ho dobyli a podpálili cisárske vojská. V obci pod hradom sa nachádza opevnený renesančný kaštieľ z roku 1670 so štyrmi bastiónmi. V obci sa nachádza aj barokový kostol z roku 1657, postavený na gotických základoch, obohnaný opevnením zo 17. storočia. Blízko kostola fara z roku 1761 s najstaršími slnečnými hodinami v Novohrade. V sedielku na južnej strane hradu sa nachádza neskorobaroková kaplnka sv. Anny z roku 1775.

KOTMANOVÁ

https://www.kotmanova.sk

Najstaršie archeologické nálezy z okolia obce Kotmanová sú z doby bronzovej. V juhozápadnej časti Slovenského rudohoria v katastri obce sa nachádza Pohanský hrad - hradisko kyjatickej kultúry s niekoľkonásobným valom /1100 - 700 p.n.l. / Organizovaná kolonizácia Kotmanovej je doložená v druhej polovici 14. storočia nášho letopočtu na území Divínského hradného panstva. Kotmanovú - založil - Šoltýs Kotman. Šoltýsi na základe spravidla zmluvy so zemepánom získali za založenie osídlia výsady. Podľa monografie Novohradu /1826/ si osada zobrala meno od nemeckého banského dozorcu Gutmana, ktorý bol správcom baní v Lovinobani, Cinobani a okolí. Podľa legendy názov obce podľa huty, ktorého hutman tu býval.

CINOBAŇA

http://www.cinobana.sk

Obec vznikla ako banská osada, prvá zmienka je doložená z roku 1279, patrila hradnému panstvu Šomoška. V rokoch 1554 – 1594 ju okupovali Turci. V časti Maša v roku 1836 založili skláreň na výrobu tabuľového a brúseného skla. V časti Katarínska Huta vznikla v 1847 železiareň a zlieváreň. V obci sa nachádza pôvodne gotický kostol z 15. storočia, v roku 1622 renesančne upravený a roku 1823 upravený na klasicistický. Interiér je zväčša barokový z 18. storočia. Kúria v historizujúcom slohu z 19. storočia. V Katarínskej Hute sa nachádza kostol z roku 1887, budovy železiarne z roku 1847, v Maši budovy sklárne. Časť Turíčky ako obec vznikla v 12. storočí, patrila Divínskemu a Šalgotariánskemu hradnému panstvu. V roku 1847 otvorili železnorudné bane, ktoré zanikli pred 1. svetovou vojnou. Kostol gotický z 15. storočia s gotickými nástennými maľbami. Zvonica drevená neskororenesančná z roku 1691. Ďalšie časti Cinobane: Hrnčiarky, Žihľava. V rozsiahlom chotári sa nachádza ďalších 18 samôt.

RUŽINÁ

http://www.ruzina.eu

Obec vznikla v 14. storočí, spomína sa z roku 1499, patrila divínskemu hradnému panstvu. Od 19. storočia ťažba magnezitu (skončila koncom 50. rokov). Kostol barokový z roku 1755. Pri obci je vodná nádrž Ružiná, priehradné jazero o rozlohe 170 ha. Turisticky príťažlivé sú hlavne severovýchodné a juhovýchodné brehy, kde sú bungalovy, chatové osady, reštaurácie a bufety, ATC Kotva. Kúpanie na plážach, vodné športy, rybolov. Požičovne športových potrieb, podnikové a súkromné chaty. Pomerne hustá sieť turistických chodníkov v okolí.

PODREČANY

www.podrecany.sk

Územie Podrečian patrí medzi najstaršie osídlené lokality Novohradu, obývané už v mladšej dobe bronzovej. Obec vznikla asi v 13. storočí, prvá písomná zmienka je z roku 1393. Banská činnosť je zaznamenaná v roku 1854, od r. 1956 sa v obci takmer 40 rokov ťažil magnezit, ako druhoradá surovina sa tu nachádza aj oker a dolomit. Koncom 19. storočia fungoval v obci liehovar s ročnou kapacitou 1 200 hl liehu.

BUDINÁ

Obec v podhorí Javorie, spomína sa v roku 1393, patrila Divínskemu hradnému panstvu. V roku 1940 čiastočne vyhorela. Kostol evanjelický, klasicistický z roku 1809. Počas SNP boli na je lazoch obranné boje. Nad obcou na Jaseňovom vrchu je pamätník SNP a vyhliadka. Budínska skala (767m) je vrch so zaujímavými skalnými bralami. Turistický chodník na Javor, Budínsku skalu a Bralce.

PODKRIVÁŇ

www.podkrivan.ocu.sk

Prvá písomná zmienka je z roku 1742 dôkazom je aj mapa od Samuela Mikovíniho, kde lokalita je zaznamenaná ako Trhanowa. Pozostáva z niekoľkých častí a množstva osád. V obci sa nachádza katolícky kostol, klasicistický z roku 1803 a neoklasicistická kaplnka z roku 1856.

(Turistická mapa: Cerová vrchovina , Javorie – Ostrôžky, Vojenský kartografický ústav, š. p. Harmanec, 1996)