Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cirkev

Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie s farskou budovou v LOVINOBANI

je najnovšou dominantou obce. Bol postavený  v roku 1993. Pozostáva z jednej sieňovej stavby s polkruhovým za­konče­ním. Za kostolom je postavená veža v modernom stavebnom štýle 90-tych ro­kov 20. storočia. Súčasne so stavbou kostola bola postavená aj fara pre farára, čím obec má dve far­nosti – evanjelickú a rímskokatolícku.

Rímskokatolícky kostol Božského srdca  v UDERINEJ

V miestnej časti Uderiná bol postavený v roku 2003-2004 nový rímskokatolícky kos­tol so zabudovanou chladiacou mrazničkou pre uloženie mŕtveho pred jeho pochovaním. Vysviacku vykonal eminencia Mons. Eduard Kojnok - Rožňavský diecézny biskup 18. 12. 2004.

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad

Farská 296

985 54 Lovinobaňa

Farnosť Lovinobaňa 0951 432 987, Mgr. Tomáš Székely, správca farnosti

Rozpis svätých omší nájdete na stránke: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lovinobaňa

Kostol evanjelickej cirkvi v LOVINOBANI

Kostol evanjelickej cirkvi je neskoroklasicistický a je z roku 1860, postavený bol na mieste pôvodne gotického kostola. Neskorý klasicistický evanjelický kostol je jedna sieňová stavba s polkruhovo zakončeným oltárnym prie­sto­rom a predstavanou vežou. V interiéri je stavba zakle­nutá pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Nad vcho­dom je murovaná organová ompora s tromi sogmento­vými arkádami, podklenutá plytkými pruskými klenbami. Fa­sáda ma klasicistickú úpravu. Oltár je kla­si­cistický z roku 1860, pričom murovaná oltárna ar­chi­tektúra na spôsob po­rtika s trojuholníkovým tympanónom a ústredným obrazom Krista na mori od p. Bohúňa je tiež z tohto istého roku (1860). Kazateľnica je neo­klasi­cistická a pochádza z čias stavby kostola.

Kostol evanjelickej cirkvi v UDERINEJ

V časti Uderiná sa nachádza z roku 1837 evanjelický kostol postavený v neskorom románskom štýle ako obdĺžniková stavba, pred ktorou je vysunutá veža kostola. Jej stavba sa tiež previedla v románskom štýle. Drevený oltár bol v roku 1972 dôsledkom zlého stavu vymenený za nový. Organ pochádza z roku 1837. Na novom oltári je obraz Pána prichádzajúci do príbytku márnotratného col­níka. Pôvodné staré obrazy sa nachádzajú v kostole na bočných stenách. Sú od neznámeho ma­liara.