Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Obecný úrad

Obec Lovinobaňa
Obecný úrad Lovinobaňa
SNP 356/1
985 54  Lovinobaňa

IČO: 00 316 172
DIČ. 2021237141
BANKA: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001
BIC kód banky : KOMASK 2x
_____________________________________________________________________________________________________

Samosprávny kraj: Banskobystrický  Okres: Lučenec  Región: Novohrad
_____________________________________________________________________________________________________

Rozloha: 2 113 ha  Súradnice:48°26′15″S 19°35′22″V  
Nadmorská výška:264 m.n.m.  Rozloha: 21,129 km²
__________________________________________________________________________________________________

Počet obyvateľov: 1921    k 31.12.2022         Prvá písomná zmienka: z roku 1336
_____________________________________________________________________________________________________

Informácie o napĺňaní webového sídla: podatelna@lovinobana.sk

Starostka obce: Bc. Andrea Valachová, 0917 910 632 e-mail:  starosta@lovinobana.sk       

Zástupca starostu : Ján Baláž 0908 915 109                         

Kontrolór obce: Ing. Alexandra Vranová
Ekonóm obce: Ing. Terézia Peťková, 047/45 12 516 
Pokladňa, PaM, Poplatky za komunálny odpad: Jana Vývleková, 047/45 12 516
Dane, Poplatky-cintorín, pes: Brigita Segečová, 047/45 12 515
Matrika a evidencia obyvateľstva: Iveta Dančová, 047/45 12 515   info@lovinobana.sk
Údržbár: Ondris Miroslav
Robotník na čistenie obce: Dušan Pomykal
Upratovačka:
Administratívna pracovníčka: Uderiná: Zuzana Krupčiaková

TSP :

Mgr. Peťková Martina – terénny sociálny pracovník  0917 229 298
Mgr. Eva Balázsová - terénny sociálny pracovník  0917 229 298

ČOV :

Orság Juraj – údržbár strojov a zariadení
Dušan Dančo – údržbár strojov a zariadení

Materská škola :

PaedDr. Daniela Mahútová – riaditeľka školy 047/43 96 118
Kokyová Angelika – učiteľka
Líšková Daniela – učiteľka
Kelementová Dominika – učiteľka
Daniš Boris - učiteľ
Bc Martina Odrobinová - padagogický asistent
Mgr. Lenka Pechová - sociálny pedagóg
Ridzoňová Jana  - učiteľka
Jana Vývleková - učiteľka
Lavdárová Janka  -  upratovačka

Školská jedáleň pri MŠ :

Šuľanová Zuzana – vedúca ŠJ
Jamnická Andrea – hlavná kuchárka
Peťková Vanda – kuchárka
Babiaková Timea – pomocná sila

Opatrovateľky :

Mochťáková Darina

Toto webové sídlo www.lovinobana.sk spravuje Obec Lovinobaňa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa Výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy platný od 15.03.2014.