SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

 Erb obce tvorí v striebornom štíte zo stredného vŕška zeleného trojvršia vejárovito vyrastajúce čierne nástroje – uprostred kladivo, vľavo sekera a vpravo kopáč – všetky na čiernych násadách.

Vlajka obce Lovinobaňa pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, čiernej, bielej, čiernej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Lovinobaňa je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LOVINOBAŇA. Pečať má priemer 35 mm.


Od spomenutých troch základných symboloch možno odvodiť ďalšie - zobrazenie

Zástava obce Lovinobaňa má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Lovinobaňa je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Lovinobaňa predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce Lovinobaňa má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Lovinobaňa predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Lovinobaňa má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.