Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Významné výročia 2023 v našej obci

 14.02.2023

85. výročie (1938) – Lovinobaňa sa stala okresným sídlom.·

160. výročie (1863) – kostol evanjelický

30. výročie (1993) – kostol rímskokatolícky

SLANČÍK, Pavel – 190. výročie narodenia (24. 1. 1833 Lovinobaňa),národne uvedomelý Slovák, 48 rokov bol evanjelickým farárom v Polichne, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine. V r. 1863 zasadil lipu pred kostolom v Polichne na pamiatku tisíceho výročia pokresťančenia Slovákov.

MAŽÁR, Krištof – 315. výročie úmrtia (1. 4. 1708 Zolná), barokový spisovateľ. Pôsobil ako farár v Lovinobani. Napísal dišputu o zemetrasení a logike. Narodil sa roku 1655 v Tomášovciach.

MÁTEJ, Jozef, prof. PhDr., DrSc. – 100. výročie narodenia (21. 8. 1923 Lupoč), pedagóg, vysokoškolský učiteľ. V Novohrade učil v r. 1943 – 50 na ľudových školách v Lovinobani, Kotmanovej, Divíne a Lučenci. V r. 1959 – 87 na Katedre pedagogiky FF UK v Bratislave. Autor viacerých publikácií z dejín pedagogiky a školstva. Zomrel 2. 7. 1987 v Bratislave.

MICHALKOVÁ, Eleonóra, rod. Melicherčíková – 70. výročie narodenia (23. 9. 1953 Lovinobaňa), botanička, vedecká pracovníčka. Je autorkou vyše 20 odborných publikácií z geobotaniky a je spoluriešiteľkou projektu Flóra Slovenska.

MELICHERČÍK, Ján, prof. Ing., CSc. – 20. výročie úmrtia (30. 11. 2003 Bratislava), elektrotechnický inžinier, vysokoškolský učiteľ. Pôsobil na ETF ČVUT v Prahe (1961 – 72), ETF SVŠT v Bratislave (1972 – 91). Narodil sa 6. 1. 1927 v Lovinobani, kde je aj pochovaný (Horné Fafáky)

ORSÁG, Ľudovít, PaedDr. – 95. výročie narodenia (1. 12. 1928 Lovinobaňa), učiteľ, riaditeľ JSŠ v Poltári (1960 – 70), vedúci odboru školstva ONV v Poltári (1955 – 60), neskôr podpredsedom ONV v Lučenci (1970 – 89). Spoluzriaďovateľ Novohradskej galérie v Lučenci (1980), spoluorganizátor výtvarnej súťaže „Trienále akvarelu“


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Návštevnosť