Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Váš hlas bude neplatný

 18.10.2022

Komunálne voľby 2022 sa budú konať 29. októbra 2022 v čase od 7,00 hod.-20.00 hod. a prvýkrát budú spojené spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Volič má právo zúčastniť sa obidvoch, prípadne len jedných volieb.  Voľba je jednokolová.

* Volič môže v spojených regionálnych voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

* Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby  do 29. 10. 2022 obec  na tel.č. 047/45 12 515 a v deň konania volieb t.j. 29. 10. 2022 okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

* Na hlasovacom lístku (biely) pre voľby starostu obce Lovinobaňa môže volič zakrúžkovať len jedného zo siedmych kandidátov.

* Na hlasovacom lístku (biely) pre voľby do obecného zastupiteľstva  obce Lovinobaňa môže volič zakrúžkovať max.9 kandidátov z 20.

* Na hlasovacom lístku (s modrým pruhom) pre voľby predsedu BBSK môže volič zakrúžkovať len jedného z deviatich kandidátov.

* Na hlasovacom lístku (s modrým pruhom) pre voľby zastupiteľstva  BBSK ( naša obec je začlenená do obvodu č.6) môže volič zakrúžkovať max.5 z 34  kandidátov.

* Hlasovací lístok  (biely) pre voľby starostu obce Lovinobaňa a hlasovací lístok pre voľby do  obecného zastupiteľstva obce Lovinobaňa (biely)  je potrebné  vložiť do bielej obálky.

* Hlasovací lístok  (s modrým pruhom) pre voľby predsedu BBSK  a hlasovací lístok pre  voľby do  zastupiteľstva  BBSK (s modrým pruhom) volič vloží do modrej obálky.

* Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (BBSK) a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

! VÁŠ HLAS BUDE NEPLATNÝ

♦ ktorý nie je upravený zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta

 ak zakrúžkujete viac kandidátov, ako je povolené

 ak nie je zakrúžkovaný žiaden kandidát

 ak nie je lístok vo forme predpísaného tlačiva

 ak bude vo volebnej obálke viac hlasovacích lístkov, ako má byť

 ak vložíte hlasovacie lístky  do nesprávnej obálky

 ak obálky vhodíte do nesprávnej schránky


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
Návštevnosť