Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Upozornenie na daňovú povinnosť

 05.01.2022

Vážení občania,
* dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 1. januára 2022 vzniká daňová povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ( ďalej len „priznanie“) pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Lovinobaňa v roku 2021, alebo u ktorých došlo k zmene. (Napr. druhu pozemku, výmery pozemku, účelu využitia, alebo mu bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prípadne nadobudol psa a pod.)
Priznanie k dani  je treba podať do 31. januára 2022.
* Občania vlastniaci preukaz ZŤP si môžu uplatniť úľavu na dani z nehnuteľnosti na rodinné domy alebo byty. K žiadosti je potrebné predložiť preukaz ZŤP.
Úľavu si uplatnite do 31. januára 2022.
Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015
(PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje) nájdete na stránke Ministerstva financií SR ⇒ Dane clá účtovníctvo  ⇒ Priame dane ⇒ Miestne dane a poplatky

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Návštevnosť