Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

 22.07.2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

  •  oznamuje občanom  obce /mesta/, že tento mesiac od 21.7.2020 budú náši pracovníci a brigádničky realizovať odpočty  vodomerov v obci Lovinobaňa.

Brigádničky budú realitovať odpočty hlavne v popoludní.

ďalej

  • žiada  občanov:

-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu

- o odstránenie záhradných ozdôb z-  poklopov,

-  o odstránenie  rôznych predmetov zo šachty, ktoré v zime slúžia k zatepleniu  

   šachty 

-  o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená. 

a tiež

  •  informuje občanov, že v zmysle ustanovenia §-u 17. odstavec 4. Zákona

o verejných vodovodoch  je odčítač oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudziu nehnuteľnosť  a to  za účelom zistenia stavu meradla,

pričom v zmysle§-u 26. odstavec 1. toho istého zákona odberateľ vody je povinný  odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod a umožniť mu vykonanie odpočtu stavu vodomeru. 

Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ vody poveruje vykonávať takúto činnosť.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Návštevnosť