SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Komunálny odpad
   10. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   24. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   07. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
   21. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
   05. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
   19. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
   02. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
   16. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
   14. DECEMBER 2023 Štvrtok |
   28. DECEMBER 2023 Štvrtok |

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

  • Plasty
   10. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   07. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
   05. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
   02. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
   14. DECEMBER 2023 Štvrtok |

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier
   10. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   07. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
   05. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
   02. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
   04. DECEMBER 2023 Pondelok |

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Sklo
   10. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   09. OKTÓBER 2023 Pondelok |
   04. DECEMBER 2023 Pondelok |

   PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

   NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Tetrapak
   10. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   07. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
   |
   05. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
   02. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
   10. DECEMBER 2023 Nedeľa |
   14. DECEMBER 2023 Štvrtok |

   PATRIA SEM: neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z viacerých vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály)

   NEPATRIA SEM: znečistené nápojové kartóny

  • Elektroodpad

   PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

  • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
  • Zber starého nábytku
   
   
  Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu  sa uskutočňuje každý štvrtok v nepárny týždeň .Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejnej komunikácie.
  http://www.triedime.sk
  Občania sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu, na čo slúžia farebne rozlíšené    PVC vrecia, a to nasledovné:      zelené vrece : SKLO        žlté vrece : PLASTY+PAPIER         modré vrece : z r u š e n é 
  https://ecohero.sk/navod-ako-spravne-triedit-odpad/
  Farebné PVC vrecia sú k dispozícii na Obecnom úrade  zadarmo, kukanádoby je možné si zakúpiť  v čase úradných hodín.      
  www.zelenybod.sk
  Nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, pneumatiky) je zakázané zmiešavať s tuhým zmesovým odpadom. Odvoz nebezpečného odpadu, veľkých elektrospotrebičov a objemného odpadu zabezpečuje obec minimálne dvakrát do roka prostredníctvom poverenej organizácie.
  www.envipak.sk 
  Drobný stavebný odpad – menšie množstvo je možné likvidovať v KUKA nádobách. Likvidáciu väčšieho množstva je potrebné riešiť prostredníctvom obce, ktorá za úhradu zabezpečí odvoz a likvidáciu takéhoto druhu odpadu.
  .
  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa likviduje kompostovaním vo vlastnej záhrade. V prípade potreby je možné umiestniť takýto odpad na kompostovisku obce v areáli čistiarne odpadových vôd. Takýto odpad je zakázané umiestňovať do zberných (KUKA) nádob na zmesový komunálny odpad.
  .
  Žiarivky je možné umiestniť do zberných nádob v obchodoch so svetelnou technikou, v našej obci aj v predajni COOP Jednota.
  .
  ZBERNÉ SUROVINY a.s. -  z r u š e n á prevádzka v r.2020