SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

 • Komunálny odpad
  11. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  25. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  08. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  22. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  07. MAREC 2024 Štvrtok
  |
  21. MAREC 2024 Štvrtok
  |
  04. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  18. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  02. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  16. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  30. MÁJ 2024 Štvrtok
  |
  13. JÚN 2024 Štvrtok
  |
  27. JÚN 2024 Štvrtok
  |
  11. JÚL 2024 Štvrtok
  |
  25. JÚL 2024 Štvrtok |
  08. AUGUST 2024 Štvrtok |
  22. AUGUST 2024 Štvrtok |
  05. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
  19. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
  03. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  17. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  31. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  14. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
  28. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
  12. DECEMBER 2024 Štvrtok |
  26. DECEMBER 2024 Štvrtok |

  PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

  NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

 • Plasty
  05. JANUÁR 2024 Piatok
  |
  02. FEBRUÁR 2024 Piatok
  |
  01. MAREC 2024 Piatok
  |
  05. APRÍL 2024 Piatok
  |
  03. MÁJ 2024 Piatok
  |
  07. JÚN 2024 Piatok
  |
  05. JÚL 2024 Piatok
  |
  02. AUGUST 2024 Piatok |
  06. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  04. OKTÓBER 2024 Piatok |
  08. NOVEMBER 2024 Piatok |
  06. DECEMBER 2024 Piatok |

  PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

  NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Papier
  05. JANUÁR 2024 Piatok
  |
  02. FEBRUÁR 2024 Piatok
  |
  01. MAREC 2024 Piatok
  |
  05. APRÍL 2024 Piatok
  |
  03. MÁJ 2024 Piatok
  |
  07. JÚN 2024 Piatok
  |
  05. JÚL 2024 Piatok
  |
  02. AUGUST 2024 Piatok |
  06. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  04. OKTÓBER 2024 Piatok |
  08. NOVEMBER 2024 Piatok |
  06. DECEMBER 2024 Piatok |

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

  NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Sklo
  05. JANUÁR 2024 Piatok
  |
  02. FEBRUÁR 2024 Piatok
  |
  22. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
  |
  01. MAREC 2024 Piatok
  |
  05. APRÍL 2024 Piatok
  |
  18. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  03. MÁJ 2024 Piatok
  |
  07. JÚN 2024 Piatok
  |
  27. JÚN 2024 Štvrtok
  |
  05. JÚL 2024 Piatok
  |
  02. AUGUST 2024 Piatok |
  22. AUGUST 2024 Štvrtok |
  06. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  04. OKTÓBER 2024 Piatok |
  31. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  08. NOVEMBER 2024 Piatok |
  06. DECEMBER 2024 Piatok |
  26. DECEMBER 2024 Štvrtok |

  PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

  NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 
 
Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu  sa uskutočňuje každý štvrtok v nepárny týždeň .Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejnej komunikácie.
http://www.triedime.sk
Občania sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu, na čo slúžia farebne rozlíšené    PVC vrecia, a to nasledovné:      zelené vrece : SKLO        žlté vrece : PLASTY+PAPIER         modré vrece : z r u š e n é 
https://ecohero.sk/navod-ako-spravne-triedit-odpad/
Farebné PVC vrecia sú k dispozícii na Obecnom úrade  zadarmo, kukanádoby je možné si zakúpiť  v čase úradných hodín.      
www.zelenybod.sk
Nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, pneumatiky) je zakázané zmiešavať s tuhým zmesovým odpadom. Odvoz nebezpečného odpadu, veľkých elektrospotrebičov a objemného odpadu zabezpečuje obec minimálne dvakrát do roka prostredníctvom poverenej organizácie.
www.envipak.sk 
Drobný stavebný odpad – menšie množstvo je možné likvidovať v KUKA nádobách. Likvidáciu väčšieho množstva je potrebné riešiť prostredníctvom obce, ktorá za úhradu zabezpečí odvoz a likvidáciu takéhoto druhu odpadu.
.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa likviduje kompostovaním vo vlastnej záhrade. V prípade potreby je možné umiestniť takýto odpad na kompostovisku obce v areáli čistiarne odpadových vôd. Takýto odpad je zakázané umiestňovať do zberných (KUKA) nádob na zmesový komunálny odpad.
.
Žiarivky je možné umiestniť do zberných nádob v obchodoch so svetelnou technikou, v našej obci aj v predajni COOP Jednota.
.
ZBERNÉ SUROVINY a.s. -  z r u š e n á prevádzka v r.2020