Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Lagúna na digestát -Informácia pre verejnosť 7.6.2021

 07.06.2021

Obec Lovinobaňa týmto informuje verejnosť, že dňa 02. 06. 2021 bola na Obecný úrad Lovinobaňa doručená z Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslaná správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a upovedomenie o začatí konania ohľadom: Lagúna na digestát“

Verejnosť môže do dokumentácie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Lovinobani denne počas stránkových hodín po dobu 25 od zverejnenia tohto oznámenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k uvedenému dokumentu na adrese:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra č.1
812 35 Bratislava

do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia.
Oznámenie a  správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je zverejnená na webovom sídle Obce Lovinobaňa www.lovinobana.sk v časti „Úradná tabuľa“, alebo na webovom sídle, MŽP SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/laguna-na-digestat-10-000-m3

Vyvesené dňa: 07. 06. 2021


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >
Návštevnosť