Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácie- KORONAVÍRUS

 09.03.2020

          https://www.korona.gov.sk                      http://www.uvzsr.sk

Opatrenie ÚVZ Slovenskej republiky  z 17.04.2020

OD 08. APRÍLA 2020 0.00 HOD. DO 13. APRÍLA 2020 23.59 BOL NÚDZOVÝ STAV ROZŠÍRENÝ OBMEDZENÍM SLOBODY POHYBU A POBYTU ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA, S VÝNIMKOU

1. cesty do a zo zamestnania a cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3. cesty za účelom obstarania nevyhnutých základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

4. cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5. pobytu v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

7. cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

ZAKAZUJE SA UPLATŇOVANIE PRÁVA POKOJNE SA ZHROMAŽĎOVAŤ S VÝNIMKOU OSOB ŽIJÚCICH V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI.

Vydanie Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia (štátna karanténa, pendleri, výnimky). Termín účinnosti od 06.04.2020 od 7.00 h

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

sp. zn.: OLP/3012/2020 Bratislava, 04.04.2020

Až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania

Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Číslo: OLP/273112020 Bratislava 23.03.2020


POVEDZME STOP PODVODNÍKOM

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. Ak budete svedkami takéhoto alebo podobného konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na čísle 158.

Stredoslovenská energetika, a.s. INFORMUJE                                                 03.04.2020

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň 
od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra: 0961 699 555           048/4306 555

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární".
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok (pdf)

ZŠ Lovinobaňa informuje:    Zápis do 1. ročníka ZŠ v Lovinobani – šk. rok 2020/2021

Bude prebiehať bez prítomnosti detí.

Prosíme rodičov, aby v čo najvyššej miere uskutočnili zápis svojho dieťaťa do 1. ročníka elektronicky, cez web stránku ZŠ v Lovinobani www.zslovinobana.edupage.sk cez  „tlačidlo, ktoré sa nachádza na paneli vľavo úplne dole“ elektronická prihláška. Rodič bude postupovať podľa pokynov formulára a v prípade možnosti rodič prihlášku vytlačí, podpíšu obidvaja rodičia a dodatočne pri nástupe dieťaťa do školy prihlášku prinesú.

Ak rodič nemá možnosť elektronicky prihlásiť svoje dieťa do 1. ročníka, tak klasický zápis bude 22. apríla 2020 od 14,00 – 16,00 hod. v budove ZŠ Lovinobaňa, pavilón 1. stupňa. Rodič musí mať ochranné rúško, ochranné rukavice, prinesie rodný list dieťaťa, občiansky preukaz.

Každé dieťa, ktoré dosiahne 6 rokov do 31.8.2020 musí byť zapísané do 1. ročníka. Podobne musí byť zapísané dieťa, ktoré dosiahlo vek 6 rokov od 1.9.2019 do 31.12.2019.

Zapísané musí byť aj dieťa, ktoré malo odklad povinnej školskej dochádzky alebo dieťa, ktoré sa bude vzdelávať mimo územia SR a má trvalý pobyt v obci Lovinobaňa, Uderiná  alebo Podrečany, ak si rodič nevyberie inú základnú školu.

Prípadné odklady plnenia povinnej školskej dochádzky sa budú riešiť až po otvorení školy, obnove vyučovania. Ak rodič chce viac informácií ohľadom zápisu, môže kontaktovať riaditeľku školy Katarínu Golianovú na telefónnom čísle 0908 920 686.

Veríme, že spoločnými silami zvládneme túto mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie vyvolanej koronavírusom. 

Číslo: OLP/273112020 Bratislava 23.03.2020 (zakazuje sa organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy)
ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné)
Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Číslo: OLP/27751/2020 Bratislava 24.03.2020
(vo veci dočasného pozatavenia poskytovania soc.služieb)
Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Číslo: OLP/2732/2020 Bratislava 24.03.2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti

Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného' zdravia
Číslo: OLP/2733/2020 Bratislava 24.03.2020   ( vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu)

Nemocnica v Lučenci prosí ľudí, aby prišli darovať krvVytlačiť
 

Vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci vyzýva všetkých občanov a dobrovoľníkov, aby prišli v najbližších dňoch darovať krv, ktorej je akútny nedostatok.

Slovenská pošta pobočka Lovinobaňa oznamuje, že od 21. 03. 2020  do 05. 04. 2020 budú zmenené otváracie hodiny pre verejnosť.

Pondelok, utorok , štvrtok, piatok od 08.30 hod – 13,00 hod.

Streda  od 08.30 hod. – 12,15 hod.  15,00 hod. – 15,30 hod.

Oznam Lučenskej firmy O.K. Taxi Lučenec

Vzhľadom na šírenie ochorenia KOVID 19 a s ním spojené núdzové opatrenia, Vám ponúkame dovoz potravín, drogérie, krmív pre zvieratá, ale aj rezaných čerstvých kvetov zo spoločnosti FLOSS. 

Obyvateľ, ktorý bude mať záujem zavolá na naše dve čísla, uvedie zoznam požadovaného tovaru  do 50,00EUR, svoje meno, adresu a telefónne číslo. Následne sa mu tovar zabezpečí v obchodných domoch Tesco, Kaufland,  Lidl poprípade, ak by mal záujem o iný tovar -krmivá pre domáce zvieratá, tak aj v RETRO LC -bývalý poľno nákup. Rovnako tak sme schopní zabezpečiť bavlnené rúška, ktoré šije Občianske združenie HANS.

Cena služby je vo Vašom prípade znížená o 50% teda na 2 EUR plus suma za kilometrovné. Je preto ideálne, ak si naraz objednajú 3 ľudia, kde sa cena kilometrovného rozráta. V prípade dohody, sme ochotní urobiť nákup aj vo väčšej hodnote. Pracujeme NON STOP. ďakujeme za prejavenú dôveru.Váš Tím O.K Taxi Lučenec.

kontakt 0917588888 alebo 0948778877

Zubná ambulancia MUDr. Ľ. Karelovej v Lovinobani ordinuje denne do 11.00 hod.      

Firma AGROFLORA spol.s.r.o so sídlom v Lučenci ponúka občanom možnosť telefonicky si objednať sadivové zemiaky, cibuľku semienka a iné záhradkárske potreby. Tovar Vám firma doručí domov. Tovar si môžte objednať na čísle: 047/ 43 31506 alebo 0905 251 430
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 18. 03. 2020
Príchody a odchody vlakov Dočasná zmena od 15.03.2020   Lovinobaňa zastávka

Čo robiť ak ste chorý  
Osoby s vyšším rizikom ochorenia
Pomoc sebe a druhým

Žiadame občanov, aby sa pohybovali po verejných priestanstvách v obci Lovinobaňa, len v rúšku, alebo v inej ochrane tváre
Obec Lovinobaňa zabezpečila pre občanov starších ako 60 rokov rúška, ktoré budú postupne doručované do poštových schránok v nasledujúcich dňoch v závislosti od dodávania rúšok na obec.

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. oznamuje, že prímestské linky od 15.03.2020 budú premávať ako v čase školských prázdnin.

Nové užitočné linky odkazy:    https://virus-korona.sk/            https://www.korona.gov.sk

Online vzdelávanie pre žiakov https://www.zmos.sk/koronavirus-ucitelia-a-ziaci-maju-k-dispozicii-viacero-portalov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Koronavírus a pracovné právo  https://www.zmos.sk/koronavirus-a-pracovne-pravo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

17. 03. 2020  Zmena a doplnenie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

17. 03. 2020 Preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty

Zubná ambulancia MUDr. Karelovej v Lovinobani do odvolania neordinuje. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte pani doktorku na t.č. 0905 122 807 alebo sestričku na t.č. 0917 846 288.
Martinská fakultná nemocnica :   043/420 3215

..

Vstup do predajne COOP Jednota v Lovinobani je povolený len v rúšku alebo s iným prekrytím tváre.
Potravinová pomoc, pre obyvateľov v hmotnej núdzi, ktorá mala byť rozdávaná v Lovinobani 18.3.2020 sa ruší. Náhradný termín vzhľadom na situáciu zatiaľ nie je stanovený.
                          Okresný úrad Lučenec od 16. 3. 2020 až do odvolania pracuje v upravenom režime.  Pre priamy styk s klientom sú úradné hodiny od 8.00 – 11.00 hod.  Klienti do budovy nevstupujú.   Hlavný vchod do budovy je uzavretý. Vybavia ich zamestnanci Okresného úradu pri okienku z boku (bývalý bufet na Okresnom úrade).   Klienti k okienku  pristupujú s ochrannou rúškou na tvári. Celková pracovná doba je skrátená do 12.00 hod. s výnimkou služieb, ktoré sú určené denne do 15.00. 
...

16. 03. 2020  Vláda SR vyhlásila núdzový stav pre niektoré zdravotnícke zariadenia

...
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - všetky informácie nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/

...

Základná škola a Materská škola v Lovinobani od 16.03.2020 na 14 dní budú zatvorené v zmysle Rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR z 12.03.2020

...

Zoznam nových preventívnych opatrení

...
Posilovňa v obci Lovinobaňa je ZATVORENÁ až do odvolania

...

    Obec Lovinobaňa žiada občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu obecného úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu, telefonický kontakt alebo písomnú komunikáciu.

     Občania majú možnosť akékoľvek podanie doručiť aj prostredníctvom podacej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy obecného úradu.

     S cieľom predísť šíreniu vírusu je v období od 13.03.2020 obmedzené poskytovanie služby overovania listín a podpisov.

Kontakty: obeclovinobana@stonline.sk   047/45 12 515  047/45 12 516   0905 270 914

...

Oznámenie stavebného bytového družstva LučenecVytlačiť
 

Stavebné bytové družstvo Lučenec ako správca bytov v bytových domoch na území mesta Lučenec, Poltár a obcí Halič, Tomášovce, Lovinobaňa, Cinobaňa, Utekáč, Kokava nad Rimavicou, Kalinovo, Rapovce oznamuje, že v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, sa schôdze vlastníkov bytov  nebudú organizovať do odvolania.

Akákoľvek zmena v tejto súvislosti bude oznámená spôsobom obvyklým a v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v platnom znení. 

Zároveň žiadame vlastníkov bytov a nebytových priestorov v našej správe, aby situácie a problémy, súvisiace s užívaním bytov, nebytových priestorov, spoločných priestorov a zariadení, riešili prioritne telefonicky (047/4343091; 047/4308207; 0903 571 132; havárie: 0910 551004) alebo e-mailom (sbdlucenec@sbdlucenec.sk), osobne len v najnevyhnutnejších prípadoch.

od 13.3.2020 je ukončená prevádzka SKIBUSU LUČENEC – SKI TELGÁRT.

...

Obyvatelia, ktorí budú potrebovať konkrétne informácie, ako postupovať pri podozrení na ochorenie spôsobené novým koronavírusom, majú možnosť zavolať pracovníkom odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci, ktorí Vám podajú informácie nepretržite 24 hodín denne, vrátane víkendových dní. Infolinka RÚVZ Lučenec : 0915 885 813 047/43 235 72 email: lc.epidemiologia@uvzsr.sk Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením koronavírusu novú infolinku. Odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naďalej sú pre verejnosť k dispozícii aj ďalšie kontakty: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk Regionály úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

...

Call centrá:

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regioijnálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

...

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

...
...

11. 03. 2020 Pozemkové spoločenstvo Lesný spolok Kotmanová ruší zasadnutie valného zhoromaždenie, ktoré sa malo konať  14. 03. 2020

11. 03. 2020  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Banská Bystrica informuje, že až do odvolania sú Zákaznícke centrá zatvorené .       e-mail: cc@stvps.sk           telef.zákaznícka linka 0850 111 234 , priamo v Lučenci : 04/4327 546,  548  549  545 
11. 03. 2020  Centrum pre deti a rodiny Lučenec informuje rodičov detí ,že od 09.03. 2020 platí zákaz návštev v priestoroch centra až    do   odvolania

10.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

...
...
...
Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu - bližšie informácie nájdete tu:
Verejná vyhláška Hlavného hygienika SR k šíreniu prenosného ochorenia COVID 19 - bližšie informácie najdete tu:
Žiadosť o uplatnenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR - bližšie informácie nájdete tu:
Informácia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s COVID-19 - bližšie informácie nájdete tu:
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k šíreniu koronavírusu - bližšie informácie nájdete tu:  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/
Informačné letáky:

POVEDZME STOP PODVODNÍKOM

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. Ak budete svedkami takéhoto alebo podobného konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na čísle 158.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >
Návštevnosť