SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti

 21.06.2024

Vážení občania !

       V letnom období vykonávajú poľnohospodári zber  úrody, pozberové práce a následne uskladňovanie krmovín, tieto činnosti patria medzi činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v prevažnej miere sa vykonávajú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy je potrebné dôsledne  dodržiavať opatrenia ochrany pred požiarmi.

   • Zabezpečovať prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov
   • Odsúvať poškodené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30m od krajnej koľaje
   • Zabezpečovať pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť
   • Vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l
   • Zabezpečiť dostatočným množstvom  hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín
   • Zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia
   • Udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín a objemových krmovín v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

          Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi hrozí:

fyzickej osobe pokarhanie alebo pokuta do výšky 331 eur,

právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 eur .      

                 Veríme, že v spolupráci so všetkými subjektami vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, ale aj s Vašou podporou   sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto letnom  období. Ak nie je vo vašich silách požiar uhasiť, okamžite privolajte pomoc prostredníctvom liniek tiesňového volania 150 alebo 112.