• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Upozornenie na daňovú povinnosť

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 1. januára 2019 vzniká daňová povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ( ďalej len „priznanie“) pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Lovinobaňa v roku 2018, alebo u ktorých došlo k zmene. (Napr. druhu pozemku, výmery pozemku, účelu využitia, alebo mu bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prípadne nadobudol psa a pod.)

Priznanie je treba podať do 31. januára 2019!

Platné tlačivá daňových priznaní  sú tie, ktoré sú vydané podľa Opatrenia Ministerstva financií SR z 26.11.2014 číslo MF/021249/2014-725, ktorých vzory sú zverejnené na stránke Ministerstva financií. Platné tlačivá obdržíte aj na  Obecnom úrade v Lovinobani.

Tlačivo na daň z nehnuteľností získate  ⇒ TU 

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností ⇒ TU

SILVESTER 2019SILVESTER 2019
Obec Lovinobaňa Vás pozýva na spoločné privítanie Nového roka 2020
Halloween MŠ pred obecným úradomHalloween MŠ pred obecným úradom
Vykurovacia sezóna začalaVykurovacia sezóna začala
Staráte sa o komín dobre?
PONUKA PRÁCEPONUKA PRÁCE
Stavebná firma Prospect, spol. s r.o. prijme do pracovného pomeru tesára a betonára. Bližšie informácie na t.č. 035/6423262
Nová kniha o LovinobaniNová kniha o Lovinobani
V sobotu 26. októbra 2019 o 14,00 hod. v ZŠ Lovinobaňa - Pavilón B prízemie,bude do života slávnostne uvedená nová monografia našej obce s názvom Lovinobaňa (História, príroda a spoločnosť).
75 výročie SNP75 výročie SNP
Obecná knižnica v Lovinobani informujeObecná knižnica v Lovinobani informuje
Obecná knižnica v Lovinobani aj v roku 2019 získala dotáciu vo výške 1000 € z Fondu na podporu umenia
Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdrojeTrieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje
Certifikát za rok 2018Certifikát za rok 2018
Obec Lovinobaňa získala Certifikát za rok 2018
Pozvánka na prezentáciu knižnej monografiePozvánka na prezentáciu knižnej monografie
PhDr. Pavel Mičianik Phd. M.A. MALÁ VOJNA Maďarska proti Slovensku 1938-1939
Výluka medzi železničnými stanicami Výluka medzi železničnými stanicami
09 04 2019
V modernej škole vzdelanie pre každéhoV modernej škole vzdelanie pre každého
VOĽBY 2019 VOĽBY 2019
Voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019
Povinnosti chovateľovPovinnosti chovateľov
Voľba prezidenta SRVoľba prezidenta SR
16. marca 2019 / 30. marca 2019
Cestovný poriadok Skibusu Salgótarján - Košútka - HorehronieCestovný poriadok Skibusu Salgótarján - Košútka - Horehronie
Víkendový skibus 4x4 bude premávať v sobotu aj v nedeľu ráno z maďarského Salgótarjánu cez 7 zastávok na Slovensku.
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorovZber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
Turistická pozvánkaTuristická pozvánka
Prechod k prameňu Ipľa
Lyžiarsky autobus môžu lyžiari,turisti využívať od 5.1.2019 do 9.3.2019.Lyžiarsky autobus môžu lyžiari,turisti využívať od 5.1.2019 do 9.3.2019.
Autobus vychádza každú sobotu vždy o 8:15 z autobusovej stanice vo Fiľakovo a následne bude naberať cestujúcich na zastávkach ...
Upozornenie na daňovú povinnosť Upozornenie na daňovú povinnosť
pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Lovinobaňa v roku 2018, alebo u ktorých došlo k zmene.
Upozornenie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušiaUpozornenie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia
Upozorňujeme občanov, ktorým skončila nájomná zmluva za hrobové miestoUpozorňujeme občanov, ktorým skončila nájomná zmluva za hrobové miesto
Občianske združenie KAŽDÝ DEŇ JE DAR UderináObčianske združenie KAŽDÝ DEŇ JE DAR Uderiná
bolo zaregistrované v decembri 2018 u notára ako príjemca 2% dani. Preto prosíme všetkých občanov a sympatizantov našich aktivít o finančnú podporu na účet číslo SK64 0900 0000 0051 3824 8319.
Zimná údržbaZimná údržba
V súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby ciest pracovníkmi a mechanizmami obce k spokojnosti nás všetkých je potrebné, aby na miestnych komunikáciách neboli prekážky.
Africký mor ošípanýchAfrický mor ošípaných
u domácich ošípaných a diviakov
Pozvánka na kultúrny programPozvánka na kultúrny program
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
Desatoro bezpečného senioraDesatoro bezpečného seniora
Zber, separácia recyklácia použitých batérií akumulátorovZber, separácia recyklácia použitých batérií akumulátorov
Nové knihy v obecnej knižnici Nové knihy v obecnej knižnici
Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA
74. výročie SNP74. výročie SNP
Srdečne Vás pozývame 28. 08. 2018
Bežiaci pás v posilňovniBežiaci pás v posilňovni
Váž. návštevníci obecnej posilňovne.
Športový deň 14 07 2018Športový deň 14 07 2018
Srdečne Vás pozývame
STAVANIE MÁJASTAVANIE MÁJA
30. 04. 2018 o 17.00 hod. pred Klubom dôchodcov
Kalendár zberu odpadov v roku 2018Kalendár zberu odpadov v roku 2018
-elektroodpad -nebezpečný odpad -plast, sklo, papier -biologicky rozložiteľný odpad
SÚŤAŽSÚŤAŽ
Obecná knižnica v Lovinobani vyhlasuje súťaž
Kalendár Kalendár
triedeného a komunálneho odpadu 2018
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Upozorňuje chovateľov hospodárskych zvierat
Obec Lovinobaňa od 1.1.2018 poskytuje služby terénnej pracovníčky obyvateľom odkázaným na pomoc :Obec Lovinobaňa od 1.1.2018 poskytuje služby terénnej pracovníčky obyvateľom odkázaným na pomoc :
- v úkonoch sebaobsluhy · v úkonoch starostlivosti o domácnosť · základné sociálne aktivity
Kroje pre DFS Kukulienka Kroje pre DFS Kukulienka
Vážení občania, prosíme vás o zapojenie sa do hlasovania za projekt pre naše dievčatá z Detského folklórneho súboru Kukulienka z Lovinobane.
XI. ROČNÍK celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENECXI. ROČNÍK celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC
CENU RIADITEĽKY NOVOHRADSKEJ KNIŽNICE získal žiak ZŠ Lovinobaňa
Odborná prednáška Prof.PhDr. Pavla Žiga, CSc.Odborná prednáška Prof.PhDr. Pavla Žiga, CSc.
Informačný buletin ZŠ Lovinobaňa 2017Informačný buletin ZŠ Lovinobaňa 2017
Prerušenie distribúcie elektrinyPrerušenie distribúcie elektriny
24. 08. 2017
Volejbalový MIX turnaj Lovinobaňa 29. 7. 2017 - článokVolejbalový MIX turnaj Lovinobaňa 29. 7. 2017 - článok
Športový deň obce 15.7.2017 - článokŠportový deň obce 15.7.2017 - článok
ktorý bol uverejnený v Novohradských novinách v 31 týždni
VIDEO Obec Lovinobaňa VIDEO Obec Lovinobaňa
15. 07. 2017
Zoznam sponzorov, ktorí prispeli cenami do tombolyZoznam sponzorov, ktorí prispeli cenami do tomboly
v rámci Športového dňa obce Lovinobaňa 15. 07. 2017
SÚŤAŽ pre deti d 12 rokovSÚŤAŽ pre deti d 12 rokov
ŠPORTOVÝ DEŃ 15. 07. 2017ŠPORTOVÝ DEŃ 15. 07. 2017
CYKLOBUS CYKLOBUS
Cyklobus premáva od 1.7.2017 do 30.8.2017 každú sobotu z Lučenca (cez Lovinobaňu) na Látky, každú nedeľu z Lučenca na Ábelovú Odporúčame si dopredu zarezervovať miesto na t.č. 0911 787 834 v čase od 6.00 do 17.00.
Projekt Projekt "žijeme futbalom"
PROSÍME VÁS O POMOC PRI HLASOVANÍ.
Futbalový turnajFutbalový turnaj
01. 04. 2017 Futbalový štadión Lovinobaňa
Fašiangové posedenieFašiangové posedenie
Zoznam nových kníh v Obecnej knižnici v LovinobaniZoznam nových kníh v Obecnej knižnici v Lovinobani
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Kam a za kým v rôznych životných situáciáchKam a za kým v rôznych životných situáciách
Významné výročia v roku 2017Významné výročia v roku 2017
Lovinobaňa
SILVESTERSILVESTER
Harmonogram odvozu ZKO a triedeného zberu zložiek KO na rok 2017Harmonogram odvozu ZKO a triedeného zberu zložiek KO na rok 2017
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru UPOZORŇUJEKrajské riaditeľstvo Policajného zboru UPOZORŇUJE
Zasadnutie zastupiteľstva BBSKZasadnutie zastupiteľstva BBSK
01. 08. 2016 Kultúrny dom Lovinobaňa * Oznámenie * Návrh programu rokovania
POZVÁNKA POZVÁNKA
ŠPORTOVÝ DEŇ 16. 07. 2016
ZBIERKA ZÁKONOV SRZBIERKA ZÁKONOV SR
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU UPOZORŇUJEOKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU UPOZORŇUJE
Oznámenie o začatí správneho konaniaOznámenie o začatí správneho konania
POZOR na novú legislatívnu povinnosťPOZOR na novú legislatívnu povinnosť
Nový zákon o registri adries č. 125/2015 Z.z,
SNP video ukážkaSNP video ukážka
Nové letecké snímky obce 2014Nové letecké snímky obce 2014
Informačný bulletin ZŠInformačný bulletin ZŠ
Výluka medzi železničnými stanicami LC-LovinobaňaVýluka medzi železničnými stanicami LC-Lovinobaňa
15-16. 04. 2019

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: