• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Obec Lovinobaňa

Obecný úrad Lovinobaňa

SNP 356/1

985 54  Lovinobaňa

IČO: 00 316 172

DIČ. 2021237141

IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001

BIC kód banky : KOMASK 2x

________________________________________________________________________________________

Samosprávny kraj: Banskobystrický  Okres: Lučenec  Región: Novohrad

Rozloha: 2 113 ha  Súradnice:48°26′15″S 19°35′22″V  Nadmorská výška:264 m.n.m.  Rozloha: 21,129 km² 

Počet obyvateľov: 1993    k 31.12.2018          Prvá písomná zmienka: z roku 1336

Starosta obce: Ing. Marian Lenhard, 0905 270 914, 047/43 96 402, e-mail:obeclovinobana@stonline.sk

Zástupca starostu : PhDr. Pavel Mičianik PhD. M.A.                                  

Kontrolór obce: Ing. Alexandra Vranová

Ekonóm obce: Ing. Terézia Ondrisová, 047/45 12 516 

Pokladňa a PaM: Jana Vývleková, 047/45 12 516

Dane a poplatky: Andrea Gibalová, 047/45 12 515

Matrika a evidencia obyvateľstva: Iveta Dančová, 047/45 12 515   

Terenné sociálne pracovníčky : Mgr. Martina Peťková, Bc. Monika Tušimová0917 229 298

Riaditeľka materskej školy: Božena Bakanová, 047/43 96 118

Vedúca školskej jedálne: Zuzana Šuľanová

_________________________________________________________________________________________

Kompetencie:
Obec Lovinobaňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lovinobaňa je zriadený v: Lovinobaňa

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 13:30

_________________________________________________________________________________________

Informácie o stránke: 

Za obsah zodpovedá: Správca webového sídla Obec Lovinobaňa,SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa, 047/43 96 402, obeclovinobana@stonline.sk

Prístupnosť: Webové sídlo obce Lovinobaňa (www.lovinobana.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinné zverejňovanie, Úradná tabuľa, Aktuality, kde niektoré dokumenty sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto dokumenty zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže elektronickú verziu dokumentov  v čitateľnej forme nemala k dispozícii.

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@lovinobana.sk 

Všeobecné informácie, podateľna:  obeclovinobana@stonline.sk    

Technický prevádzkovateľ: webex media, s.r.o., Ostrovského 2, 040 11 Košice

tel.:+421 918 699 666,      Email: kosice@webex.sk,     www.webex.sk

__________________________________________________________


Zväčšiť mapu

Ochrana osobných údajov:

Redakčný systém WBX s.r.o. nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje. Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

Registrácia uúžívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému WBX s.r.o. správcom portálu.

Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií.

V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava násilným spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru - mesto/ obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, naša spoločnosť WBX s.r.o. sa od takto zozbieraných informácii dištancuje. 

Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.

Autorské práva

Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. firma WBX s.r.o. vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia nesúceho obchodné označenie webex media, s.r.o.

Autor diela spoločnosť WBX s.r.o., ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 618/2003 Z. z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Je zabezpečovateľom implementácie softvéru na webovej stránke a programátorom webovej stránky.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: