• KONTAKT
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

ÚRADNÁ TABUĽA

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA obsahuje dokumenty, ktoré sú povinne vyvesované na fyzickej úradnej tabuli obci. Tieto dokumety obce nie sú platné/schválené. Platné dokumety obce sú v sekcii horné menu - DOKUMENTY.

Úradná tabuľa 2017

(260.36 kb)
Čo vzniká pri spaľovaní odpadu v domácnosti
Vydalo: OZ Margarétka Lovinobaňa
(1443.32 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Ing. Mihalčiak Ondrej Okresný súd Lučenec 21ER616200630
(264.21 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Malček Miroslav-Magistrát mesta Karviná
(275.99 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Nataša Botová - Poštová banka
(87.8 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK
(129.17 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková -Okresný súd Lučenec
(259.26 kb)
Odpis zápisnice okrsok č.1
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(1005.2 kb)
Odpis zápisnice okrsok č.2
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(1007.65 kb)
(291.69 kb)
(259.95 kb)
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Denis Vaculčiak, vyvesené 26. 10. 2017
(283.16 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vanesa Vašíčková 1999
(257.71 kb)
(262.75 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková - Okresný súd 03 10 2017
(279.7 kb)
(214.76 kb)
(79.95 kb)
(248.63 kb)
(249.33 kb)
(248.39 kb)
(554.05 kb)
Voľby 2017
Elektronická adresa doručovania
(177.89 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Martin Oláh - OS LC, 21P/39/2017
(255.92 kb)
(258.32 kb)
Verejná vyhláška dedičské konanie Ján Tamáš
Verejná vyhláška dedičské konanie Ján Tamáš
(470.93 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK
(133.22 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Jozef Berky + rod.príslušníci
(434.06 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK
(137.48 kb)
(126.58 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Ing. Ondrej Mihalčiak,6Er/479/2008
(95.35 kb)
(273.04 kb)
(268.61 kb)
(112.44 kb)
(271.75 kb)
(75.99 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Uderiná
(591.05 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Denis Vaculčiak, vyvesené 01.06.2017
(91.85 kb)
(124.71 kb)
(2990.66 kb)
Zabezpečenie regulácii živočíšnych škodcov
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o uložení opatrenia
(1546.44 kb)
(582.59 kb)
(596.06 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Uderiná
(607.04 kb)

Úradná tabuľa do 07 03 2017

Oznámenie o uložení listovej zásielky
Dôvera zdravotná poisťovňa,Miroslav Didi
(248.77 kb)
(195.27 kb)
Návrh VZN 1 2017
o určení miesta a času zápisu žiakov do ZŠ 2017/2018
(178.99 kb)
(249.11 kb)
Oznámenie o oprave predkladania ponúk
MATERSKÁ ŠKÔLKA LOVINOBAŇA, p.č.695/26, 695/27 typ "C"
(45.96 kb)
Výzva na predkladanie ponúk
MATERSKÁ ŠKÔLKA LOVINOBAŇA, p.č.695/26, 695/27 typ "C"
(65.05 kb)
(555.03 kb)
(554.44 kb)
(248.8 kb)
(460.21 kb)
(461.21 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2 Krviáň Lovinobaňa, Tomášovce
(758.4 kb)
(1610.62 kb)
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Pedagogický asistent v MŠ
(15 kb)
(468.45 kb)
(431.73 kb)
(440.14 kb)
(435.55 kb)
(451.24 kb)
(435.52 kb)
(454.05 kb)
(777.24 kb)
(148.01 kb)
Oznámenie o začatí správneho konania
Výrub drevín sp.č. 448/2016
(508.68 kb)
(446.58 kb)
(809.11 kb)
(847.91 kb)
(168.24 kb)
(471.71 kb)
Oznámenie o začatí správneho konania
Výrub drevín sp.č.394/2016
(527.03 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Denis Vaculčiak, vyvesené 1.8.2016
(251.46 kb)
(456.08 kb)
(457.91 kb)
(466.92 kb)
(569.85 kb)
(683.2 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti, Vaculčiak, Bukajová
Vyvesené: 20.06.2016 Dátum Zvesené 06.07.2016
(473.71 kb)
Rozhodnutie zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
Vyvesené: 13.06.2016 Dátum zvesenia. 29.06.2016
(1413.8 kb)
Oznámenie o zrušení TP
Miroslav Malček 29. 5. 1967
(442.56 kb)
(478.74 kb)
Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania
Použitie herbicídu ROUNDUP
(1669.17 kb)
(346.46 kb)
(449.5 kb)
(455.05 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: