• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

ÚRADNÁ TABUĽA

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA obce Lovinobaňa na internete obsahuje v digitálnej podobe povinne zverejňované informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej úradnej tabuli obce Lovinobaňa Úradné dokumenty sú rozdelené podľa rokov.

                                             

Úradná tabuľa 2019

(257.19 kb)
(741.31 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Milan Oláh, Dôvera zdravotná poisťovňa
(254.5 kb)
(258.55 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Peter Dóša - Intrum Slovakia s.r.o
(169.89 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Evald Kantorák - VŽP Lučenec
(169.94 kb)
Dobývanie stavebného a dekoračného kameňa na ložisku Tuhár
oznámenie verejnosti,zverejnené 10.7.2019
(640.57 kb)
(220.13 kb)
(218.06 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková Tatiana OS LC14Er/88/2004
(207.43 kb)
(127.39 kb)
(529.01 kb)
(689.51 kb)
(245.19 kb)
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Barová,Oláhovci 01. 04. 2019
(413.32 kb)
(1283.37 kb)
(425.02 kb)
(208.71 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová Všeobecná zdravotná poistovňa a.s, pobočka Lučenec
(292.75 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová 1996, Všeobecná zdravtoná poisťovňa
(242.8 kb)
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn.01/2019
Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
(3540.21 kb)
(252.23 kb)
(448.77 kb)
(501 kb)

Úradná tabuľa 2018

Oznámenie o mieste uloženia písomností
Daňový úrad LC Mihalčiaková
(424.04 kb)
(470.16 kb)
(250.51 kb)
(503.02 kb)
Železničná spoločnosť informuje občanov
Výluka Lovinobaňa-Podrečany
(193.86 kb)
(418.35 kb)
(247.92 kb)
(1206.83 kb)
(252.24 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Pokuta Eduard,Pokutová Vanesa, Pokutová Ester
(411.76 kb)
(236.53 kb)
Menovanie zapisovateľa MVK
Voľby 10. 11. 2018,Lovinobaňa
(203.48 kb)
(58.05 kb)
(1194.59 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Dôvera,zdravotná poisťovňa
(248.05 kb)
(1406.89 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Peter Dóša -VZP Lučenec 15 8 2018
(247.61 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Denis Vaculčiak, vyvesené 13.8.2018
(247.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Elena Vengrínová 1958, odos. VZP a.s. Lučenec,6.8.2018
(248.43 kb)
(259.74 kb)
(183.91 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková - Sociálna poisťovňa 27072018
(413.77 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová 1996, OS LC BCcud7 2018
(437.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964, OS LC, 5Er/286/2012-22
(248.81 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Vaculčiak Denis 1991, VZP 1825 287517
(246.94 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Miroslav Didi nar.1981, Dôvera zdravotná poisťovňa
(250.61 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Dôvera,zdravotná poisťovňa
(250.27 kb)
(249.36 kb)
(248.75 kb)
Začaté vodoprávne konanie-výrub drevín
R2 Kriváň- Lovinobaňa, Tomášovce
(2558.82 kb)
(1265.36 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(569.44 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Všeobecná zdravotná poistovňa a.s, pobočka Lučenec
(253.38 kb)
(256.53 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vlasta Pokorádiová 11959
(258.65 kb)
(249.3 kb)
(258.93 kb)
(256.36 kb)
(534.42 kb)
Rozhodnutie 2018 002267-5
Nezákonné umiestnenie komunálneho odpadu
(1911.33 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964 Sociálna poisťovňa
(243.86 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK 14 3 2018
(103.05 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(533.83 kb)
(226.04 kb)
(256.5 kb)
(265.15 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Uderiná
(536.28 kb)
Začatie správneho konania-výrub drevín
Mesto Lučenec spis č.67/2018
(949.51 kb)
Upovedomenie o začatí správneho konania
Výrub drevín Mesto Lučenec
(964.34 kb)
Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou
Čerpacia stanica pohonných hmôt a LPG ALPIN SLOVAKIA
(1139.67 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Uderiná 009730 z 02. 02. 2018
(585.02 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Uderiná 009447 z 01. 02. 2018
(602.39 kb)
(415.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964
(97.06 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Lovinobaňa,R2 Kriváň - Lovinobaňa,Tomášovce
(610.15 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú.Divín,R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce
(559.26 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(646.69 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Peter Dóša -VZP Lučenec 5 1 2018
(153.57 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce k.ú.Uderiná
(640.13 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce k.ú.Uderiná
(558.6 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Elena Vengrínová 1958, Okresný súd Lučenec
(249.42 kb)

Úradná tabuľa 2017

Železničná spoločnosť informuje občanov
Výluka Lovinobaňa-Podrečany
(193.86 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Vaculčiak Denis 1991, VZP 1825 287517
(246.94 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Martin Oláh nar. 1988 Okresný súd
(477.56 kb)
(274.36 kb)
(125.63 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK 13122017
(275.07 kb)
(260.36 kb)
Čo vzniká pri spaľovaní odpadu v domácnosti
Vydalo: OZ Margarétka Lovinobaňa
(1443.32 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Ing. Mihalčiak Ondrej Okresný súd Lučenec 21ER616200630
(264.21 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Malček Miroslav-Magistrát mesta Karviná
(275.99 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Nataša Botová - Poštová banka
(87.8 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK
(129.17 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková -Okresný súd Lučenec
(259.26 kb)
Odpis zápisnice okrsok č.1
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(1005.2 kb)
Odpis zápisnice okrsok č.2
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(1007.65 kb)
(291.69 kb)
(259.95 kb)
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Denis Vaculčiak, vyvesené 26. 10. 2017
(283.16 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vanesa Vašíčková 1999
(257.71 kb)
(262.75 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková - Okresný súd 03 10 2017
(279.7 kb)
(214.76 kb)
(79.95 kb)
(248.63 kb)
(249.33 kb)
(248.39 kb)
(554.05 kb)
Voľby 2017
Elektronická adresa doručovania
(177.89 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Martin Oláh - OS LC, 21P/39/2017
(255.92 kb)
(258.32 kb)
Verejná vyhláška dedičské konanie Ján Tamáš
Verejná vyhláška dedičské konanie Ján Tamáš
(470.93 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK
(133.22 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Jozef Berky + rod.príslušníci
(434.06 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK
(137.48 kb)
(126.58 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Ing. Ondrej Mihalčiak,6Er/479/2008
(95.35 kb)
(273.04 kb)
(268.61 kb)
(112.44 kb)
(271.75 kb)
(75.99 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Uderiná
(591.05 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Denis Vaculčiak, vyvesené 01.06.2017
(91.85 kb)
(124.71 kb)
(2990.66 kb)
Zabezpečenie regulácii živočíšnych škodcov
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o uložení opatrenia
(1546.44 kb)
(582.59 kb)
(596.06 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Uderiná
(607.04 kb)

Úradná tabuľa do 07 03 2017

Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964 OS LC, 5Er/286/2012-22
(248.81 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Vaculčiak Denis 1991, VZP 1825 287517
(246.94 kb)
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Dôvera zdravotná poisťovňa,Miroslav Didi
(248.77 kb)
(195.27 kb)
Návrh VZN 1 2017
o určení miesta a času zápisu žiakov do ZŠ 2017/2018
(178.99 kb)
(249.11 kb)
Oznámenie o oprave predkladania ponúk
MATERSKÁ ŠKÔLKA LOVINOBAŇA, p.č.695/26, 695/27 typ "C"
(45.96 kb)
Výzva na predkladanie ponúk
MATERSKÁ ŠKÔLKA LOVINOBAŇA, p.č.695/26, 695/27 typ "C"
(65.05 kb)
(555.03 kb)
(554.44 kb)
(248.8 kb)
(460.21 kb)
(461.21 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2 Krviáň Lovinobaňa, Tomášovce
(758.4 kb)
(1610.62 kb)
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Pedagogický asistent v MŠ
(15 kb)
(468.45 kb)
(431.73 kb)
(440.14 kb)
(435.55 kb)
(451.24 kb)
(435.52 kb)
(454.05 kb)
(777.24 kb)
(148.01 kb)
Oznámenie o začatí správneho konania
Výrub drevín sp.č. 448/2016
(508.68 kb)
(446.58 kb)
(809.11 kb)
(847.91 kb)
(168.24 kb)
(471.71 kb)
Oznámenie o začatí správneho konania
Výrub drevín sp.č.394/2016
(527.03 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Denis Vaculčiak, vyvesené 1.8.2016
(251.46 kb)
(456.08 kb)
(457.91 kb)
(466.92 kb)
(569.85 kb)
(683.2 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti, Vaculčiak, Bukajová
Vyvesené: 20.06.2016 Dátum Zvesené 06.07.2016
(473.71 kb)
Rozhodnutie zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
Vyvesené: 13.06.2016 Dátum zvesenia. 29.06.2016
(1413.8 kb)
Oznámenie o zrušení TP
Miroslav Malček 29. 5. 1967
(442.56 kb)
(478.74 kb)
Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania
Použitie herbicídu ROUNDUP
(1669.17 kb)
(346.46 kb)
(449.5 kb)
(455.05 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: