• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa 2020

Úradná tabuľa 2019

(470.5 kb)
(348.33 kb)
(126.99 kb)
(216.15 kb)
Oznámenie o mieste uloženia zásielky
Peter Dóša - Intrum Slovakia s.r.o
(210.85 kb)
Verejná vyhláška STAVEBNÉ POVOLENIE
Pódium pre kultúrne podujatie Lovinobaňa
(5958.44 kb)
Zverejnenie elektornickej adresy
doručenie žiadostí o voľbu poštou
(112.1 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Peter Dóša -JUDr. Marián Jurina
(443.25 kb)
(257.19 kb)
(741.31 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Milan Oláh, Dôvera zdravotná poisťovňa
(254.5 kb)
(258.55 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Peter Dóša - Intrum Slovakia s.r.o
(169.89 kb)
Oznámenia o mieste uloženia zásielky
Evald Kantorák - VŽP Lučenec
(169.94 kb)
Dobývanie stavebného a dekoračného kameňa na ložisku Tuhár
oznámenie verejnosti,zverejnené 10.7.2019
(640.57 kb)
(220.13 kb)
(218.06 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková Tatiana OS LC14Er/88/2004
(207.43 kb)
(127.39 kb)
(529.01 kb)
(689.51 kb)
(245.19 kb)
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Barová,Oláhovci 01. 04. 2019
(413.32 kb)
(1283.37 kb)
(425.02 kb)
(208.71 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová Všeobecná zdravotná poistovňa a.s, pobočka Lučenec
(292.75 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová 1996, Všeobecná zdravtoná poisťovňa
(242.8 kb)
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn.01/2019
Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
(3540.21 kb)
(252.23 kb)
(448.77 kb)
(501 kb)

Úradná tabuľa 2018

Oznámenie o mieste uloženia písomností
Daňový úrad LC Mihalčiaková
(424.04 kb)
(470.16 kb)
(250.51 kb)
(503.02 kb)
Železničná spoločnosť informuje občanov
Výluka Lovinobaňa-Podrečany
(193.86 kb)
(418.35 kb)
(247.92 kb)
(1206.83 kb)
(252.24 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Pokuta Eduard,Pokutová Vanesa, Pokutová Ester
(411.76 kb)
(236.53 kb)
Menovanie zapisovateľa MVK
Voľby 10. 11. 2018,Lovinobaňa
(203.48 kb)
(58.05 kb)
(1194.59 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Dôvera,zdravotná poisťovňa
(248.05 kb)
(1406.89 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Peter Dóša -VZP Lučenec 15 8 2018
(247.61 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Denis Vaculčiak, vyvesené 13.8.2018
(247.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Elena Vengrínová 1958, odos. VZP a.s. Lučenec,6.8.2018
(248.43 kb)
(259.74 kb)
(183.91 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Mihalčiaková - Sociálna poisťovňa 27072018
(413.77 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Michaela Tamášová 1996, OS LC BCcud7 2018
(437.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964, OS LC, 5Er/286/2012-22
(248.81 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Vaculčiak Denis 1991, VZP 1825 287517
(246.94 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Miroslav Didi nar.1981, Dôvera zdravotná poisťovňa
(250.61 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Dôvera,zdravotná poisťovňa
(250.27 kb)
(249.36 kb)
(248.75 kb)
Začaté vodoprávne konanie-výrub drevín
R2 Kriváň- Lovinobaňa, Tomášovce
(2558.82 kb)
(1265.36 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(569.44 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Všeobecná zdravotná poistovňa a.s, pobočka Lučenec
(253.38 kb)
(256.53 kb)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vlasta Pokorádiová 11959
(258.65 kb)
(249.3 kb)
(258.93 kb)
(256.36 kb)
(534.42 kb)
Rozhodnutie 2018 002267-5
Nezákonné umiestnenie komunálneho odpadu
(1911.33 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964 Sociálna poisťovňa
(243.86 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Terézia Berkyová - Raiffeisen BANK 14 3 2018
(103.05 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(533.83 kb)
(226.04 kb)
(256.5 kb)
(265.15 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Uderiná
(536.28 kb)
Začatie správneho konania-výrub drevín
Mesto Lučenec spis č.67/2018
(949.51 kb)
Upovedomenie o začatí správneho konania
Výrub drevín Mesto Lučenec
(964.34 kb)
Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou
Čerpacia stanica pohonných hmôt a LPG ALPIN SLOVAKIA
(1139.67 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Uderiná 009730 z 02. 02. 2018
(585.02 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Uderiná 009447 z 01. 02. 2018
(602.39 kb)
(415.24 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Tatiana Mihalčiaková 1964
(97.06 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú. Lovinobaňa,R2 Kriváň - Lovinobaňa,Tomášovce
(610.15 kb)
Oznámenie o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom
k.ú.Divín,R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce
(559.26 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2-Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce k.ú.Lovinobaňa
(646.69 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Peter Dóša -VZP Lučenec 5 1 2018
(153.57 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce k.ú.Uderiná
(640.13 kb)
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
R2 Kriváň-Lovinobaňa,Tomášovce k.ú.Uderiná
(558.6 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomností
Elena Vengrínová 1958, Okresný súd Lučenec
(249.42 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: