• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Občianske združenie

  OZ Margarétka Lovinobaňa
Občianske združenie OZ Margarétka Lovinobaňa bolo založené v roku 2006 s pôvodným názvom Máriine deti - spoločnosť pre duchovný rozvoj obce a cieľom zabezpečiť vhodnú mimoškolskú činnosť a voľnočasové akvity pre deti a mládež v Lovinobani. Činnosť občianskeho združenia sa zameriavala najmä na organizovanie detského speváckeho zboru a detského divadelného krúžku.

V súčastnosti občianske združenie zmenilo názov na "OZ Margarétka Lovinobaňa" a k svojim cieľom pridalo ďalšie, napríklad zabezpečenie záujmovej činnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (zdravotne postihnutí, seniori), sociálnu pomoc, aktivity na podporu zamestnanosti, podpora integrácie znevýhodnených skupín obyvateľstva, zriaďovanie chránených pracovísk.


Lovinobanské Občianske združenie-ALMIX
https://www.facebook.com/pg/LOZ.ALMIX/about/?ref=page_internal
Činnosť združenia sa realizuje najmä
a) usporadúvaním prednášok, školení, seminárov, kurzov a vedeckých konferencií
b) organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
c) poskytovaním informačných a odborných služieb pre verejnosť
d) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
e) aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia, prevencie a liečby
f) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi
g) propagovaním svojej činnosti
h) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
i) materiálno – technickou podporou
j) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami združenia.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: