Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis do evidencie SHR

ZÁPIS DO EVIDENCIE SHR

►Zápis do evidencie SHR sa uskutoční na základe predloženej žiadosti žiadateľa.
►Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny poplatok vo výške 6,50 € v zmysle zák. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch.
►Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 2,00  €

Vybavuje: Brigita Segečová 047/45 12 515