Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Turistické značky

PÁSOVÁ ZNAČKA
Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. 
Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. 
Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.

  ŠÍPKA
Ostré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.
  VIACFAREBNÁ ZNAČKA
Ak v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami.
  KONCOVÁ ZNAČKA
Značka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.
  ZNAČKA K PRAMEŇU, K STUDNIČKE
Touto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!
  ZNAČKA K MIESTU Z ROZHĽADOM, K VRCHOLU
Značka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.
  ZNAČKA K ZRÚCANINE

Značka tohoto tvaru vás dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku.
  ZNAČKA NÁUČNÉHO CHODNÍKA
Značka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.
  ZNAČKA NÁUČNÉHO CHODNÍKA
Zastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.
MIESTNA ZNAČKA
Kratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.
  LYŽIARSKA TURISTICKÁ ZNAČKA
Na lyžiarske turistické značkovanie sa používa pásová značka, miestna značka, šípka a koncová značka. Ako vodiace sa používajú farby červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba lyžiarskych turistických značiek je oranžová.
CYKLOTURISTICKÁ ZNAČKA
Na vyznačenie terénnych cykloturistických trás KST sa používa pásová značka, šípka a koncová značka. Cykloturistické značky majú rovnaký tvar ako značky pre pešiu turistiku a ich rozmery sú 140 x 140 mm. Vodiace farby sú červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba cykloturistických značiek je žltá.