Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Tlačová správa ŠÚ SR

 17.05.2021

Tlačová správa

Bratislava, 10. 5. 2021

Prvý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do

13. 6. 2021, teda šesť týždňov. Prvý týždeň asistovaného sčítania môžeme nazvať štartovacím.

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže

K 10. 5. 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 772 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 013 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Prvý týždeň asistovaného sčítania v SR

Po prvom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 4 883 357 obyvateľov. Asistovane sa za prvý týždeň sčítalo 39 350 ľudí.

Prvý týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

Medzi krajmi sú v počte asistovane sčítaných výrazné rozdiely. Asistované sčítanie sa začalo najlepšie práve v tých krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide o Prešovský a Košický kraj. Zatiaľ oproti predpokladom menej asistovane sčítaných evidujú Nitriansky a Banskobystrický kraj. Aj v krajoch, kde sa obyvatelia sčítali viac online (Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Bratislavský kraj) nabieha asistované sčítanie pomalšie.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

„Prvý týždeň vnímame ako úvod asistovaného sčítania. Treba si však uvedomiť, že asistované sčítanie trvá 6 týždňov a je na každej obci a meste, aby v maximálnej miere informovali obyvateľov o možnosti asistovane sa sčítať.“

Výzva obyvateľom

Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919. Telefónne číslo určené na objednanie si mobilného asistenta zverejní aj každá obec.
hovorkyňa pre SODB 2021 JASMÍNA STAUDER

Zoznam aktualít:

Návštevnosť