Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Technická vybavenosť obce

ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

V obci Lovinobaňa zabezpečuje dodávku pitnej vody pre obyvateľov, miestne podnikateľské prevádzky a objekty občianskej vybavenosti verejný vodovod. Obec má vybudovaný rozvod pitnej vody od roku 1960 a miestna časť Uderiná od roku 2010, zo zdroja Hriňová. Vodovod prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, VEOLIA, a.s. Lučenec. Prívodné potrubie privádza vodu do verejnej vodovodnej siete zo skupinového vodovodu Hriňová -Lučenec - Fiľakovo. Jednotlivé nehnuteľnosti sú zásobované touto pitnou vodou prostredníctvom vodovodných prípojok.  Na území obce sa toho času nenachádza iný verejne využívaný vodný zdroj. V obci Lovinobaňa nie je vybudovaný vodovod úžitkovej vody a ani sa s vybudovaním takého vodovodu neuvažuje.