Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Poskytnutie jednorázovej dávky

JEDNORÁZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

► Jednorazová dávka v hmotnej núdzi (ďalej len jednorazová dávka) je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
► Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie:
  • a) nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
  • b) nevyhnutného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, perina, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad),
  • c) mimoriadnych liečebných nákladov – kúpeľná liečba, okrem cestovných výdavkov,
  • d) školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby.
JEDNORÁZOVÁ DÁVKA V ČASE NÁHLEJ NÚDZE
►Jednorazovú dávku v čase náhlej núdze (ďalej len mimoriadna dávka) občanovi môže Obec Lovinobaňa priznať na úhradu výdavkov súvisiacich s mimoriadnymi udalosťami. Za mimoriadne udalosti pre účely poskytovania mimoriadnej dávky sa považujú najmä:
  • a) živelná pohroma (odstraňovanie následkov živelnej pohromy, t.j. záplavy, víchrice, požiaru a pod. v prípade, že ho vedome resp. z nedbanlivosti nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa alebo majiteľa poškodenej nehnuteľnosti)
  • b) havária, alebo
  • c) iná podobná udalosť