Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Poplatky za prenájom za hrobové miesto

POPLATKY ZA PRENÁJOM

Cintorín Služba v EUR
Prenájom miesta na 10 rokov – jednohrob 3,32
Prenájom miesta na 10 rokov - za každý ďalší hrob 3,32
Prenájom miesta na 10 rokov – detský hrob (do 3 rokov) 1,66
Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – jednohrob na ďalších 10 rokov 3,32
Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – za každý ďalší hrob na ďalších 10 rokov 3,32
Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – detský hrob na ďalších 10 rokov 1,66
Odber vody na 10 rokov – aj u zakrytých jednohrobov (+ ost.prevádzkové náklady) 3,32
Odber vody na 10 rokov – za každý ďalší hrob (+ ost. prev. náklady) 3,32 Odber vody na 10 rokov – aj u zakrytých detských hrobov (+ ost.prevádzkové náklady) 1,66
Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov - jednohrob 16,60
Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov - za každý ďalší hrob 16,60
Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou na 10 rokov – jednohrob 16,60
Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou na10 rokov - za každý ďalší hrob 16,60

Márnica Služba v EUR
Prechodné uloženie zomretého v chladiacom zariadení v Lovinobani do 3 dní 10,00
Dodanie sviečok k pohrebnému obradu za 1 ks 1,00 

Predĺženie užívacieho práva na hrobové alebo urnové miesto je možné na ďalšie obdobie

Vybavuje : p. Andrea Gibalová tel.č. 047/45 12 515
Lehota : Na počkanie