Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o strategickom dokumente

 07.12.2021

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

     Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ je možné prekladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 1 974 05 Banská Bystrica

e-mail: oszp.bb@minv.sk

telefón: 048/430 63 62

     Oznámenie o strategickom dokumente je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia

     Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom.

Vyvesené dňa: 07.12. 2021


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Návštevnosť