Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.                     
Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Lovinobani, 
   pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.

Osobne v kancelárii - podateľni Obecného úradu v Lovinobani

Písomne poštou na adresu: 
   Obec Lovinobaňa,Obecný úrad v Lovinobani, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Elektronickou poštou na e-mailovu adresu:     starosta@lovinobana.sk

ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu v Lovinobani
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 17.00 hod.
Štvrtok: nestránkové hodiny
Piatok: 7.30 – 13.30 hod. 
Obedňajšia prestávka pondelok-štvrtok 1200-1230 hod.