Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Fotoalbum MŠ 2010-2018

Zoznam fotogalérií:

1 2 3 4 5 6 7 8 >
2015
Padá sniežik, padá
Bude dobrá sánkovačka na Podkriváni
Zápis do 1. ročníka základnej školy
IX. Reprezentačný ples
Valentínsko - fašiangová výzdoba
Valentín - sviatok lásky
Zobúdzali sme jar a vyháňali zimu
Veselo je v maskách
Kniha je náš kamarát, každý z nás ju má rád
Jarná výzdoba
Výtvarné práce našich umelcov

                                                                             2014                                                                                 

8. Reprezentačný ples
 Bude dobrá sánkovačka
 Karneval - deti sa v maskách spevom a tancom aktívne zapájali do osláv sviatkov
 Exkurzia v Novohradskej knižnici v Lučenci
 Predstavenie hudobných nástrojov pánom Budinským
 Morena otvorila bránu jari
Divadelné predstavenie Rozprávky na brušku
Bábkulienka 26. 04. 2014
 Turistická vychádzka
Deti sa oboznamovali s obcou, v ktorej žijú
Lunterov ranč
Maliarska súťaž Pikulík
Zážitkové učenie v záchrannej službe
Deň matiek
Divadlo na Rázcestí
Medzinárodný deň detí
Športová olympiáda
Váľanie mája
Rozlúčka s predškolákmi
Šarkaniáda
Bábkarská Bystrica
Úcta k starším
Edukačné aktivity
Výzdoba mš
Hudobná škola Uja Doremina
Divadlo o Bielom mestečku
Deti z predškolskej triedy sa oboznamovali so zážitkovým učením v základnej škole
Zimná výzdoba materskej školy
Mikuláš, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš
Zvonky zvonia Vianoce prichádzajú


2013

7. Reprezentačný ples
 Zápis detí Materskej školy do prvého ročníka Základnej školy v Lovinobani
Bude dobrá sánkovačka - deti počas otužovania snehom bez strachu a zábran prekonávali prekážky v chôdzi po nerovnom teréne, upevňovali si špeciálne pohybové zručnosti sklzákovanie, bobovanie
Harlekýn a Valentíno deti s citovým zaangažovaním vnímali divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie Smiechotisko
Deti v maskách spevom, tancom oslavovali spoločenskú udalosť karneval
 Zimná výzdoba detských prác
 Deti sa oboznamovali s lesnými zvieratami
 Deti pomocou športového náčinia rozvíjali pohybové zručnosti
 Exkurzia v zubnej ambulancii - deti rozvíjali a upevňovali svoje poznatky o profesiách ľudí - zubárka
Divadelné predstavenie Mechúrik Koščúrik
 Exkurzia do mestskej knižnice, Návšteva výstavy výtvarných prác - Rozprávky starej mamy
Morena otvorila bránu Jari
28. 03. Oblej ma šuhajko
11. 04. Veselé Zúbky - deti rozvíjali a upevňovali elementárne základy hygieny - starostlivosť o zuby
 11. 04. Planetárium
 12. 04. Narcis - kvet nádeje
 12. 04. W.A. Mozart deťom - malá čarovná flauta
 22. 04. Divadelné predstavenie : O Štoplíkovi Loptošovi
 26. 04. Bábkulienka - rozprávka o ozimine
 05. 05. turistická vychádzka
 Jarné upratovanie exteriéru MŠ
 Medzinárodný deň detí vo firme FIAT
 Medzinárodný deň otcov
 Medzinárodný deň detí
Deň obce Lovinobaňa
 Šarkaniáda
 06. 10. 2013 Turistický výstup na chatu pod Goliškou
 Divadlo Príbeh  Ťahal dedo repu
 Pozdrav jubilantom
Kúzelnícka revue
 Úcta k starším
 Súťaž o najkrajšiu tekvicu
Posedenie s Mikulášom
 Vianočná besiedka - takto sme sa pripravovali a tešili na Ježiška
 Vianočná výzdoba MŠ

        2012          

 Valentín  malá skupina
Exkurzia v Novohradskej knižnici
Elementárne predstavy - Zem, Slnko, Mesiac, hviezdy
Medzinárodný deň žien
 Dopravné ihrisko v Lučenci
Morena otvorila bránu Jari
 Prebúdza sa príroda
 Na základe priameho pozorovania počas exkurzie poznávať a rozlišovať domáce zvieratá ( teľatá, jahňatá )
 Prejaviť vzťah a prakticky uplatniť návyky starostlivosti o kvety a exteriér MŠ
 Výtvarná súťaž okresu Lučenec Dopraváčik v meste a v rozprávke
 Maľovanie live 30. 03. 2012 maľovanie na tému Dopraváčik v meste a v rozprávke
 Deti sa aktívne zapojili do prípravy Veľkej Noci, problíženie ľudových tradícií v MŠ
 Deň narcisov 13. 04. 2012 deti zaujímali pozitívne a empatické postoje k chorým osobám
 Exkurzia v meste Zvolen - otvorenie lesníckych dní, deti upevňovali a prejavovali vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu
 Divadlo ACTORES
Turistická vychádzka - deti s rodičmi zvládali turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia Lovinobaňa - Ružiná
13. 05. 2012 Deň matiek - deti sa aktívne zúčastnili prípravy a oslavy dňa matiek
Divadlo Príbeh - deti s citovým zaangažovaním prežívali netradičné divadelné predstavenie Červená čiapočka
Kúzelnícke predstavenie - materskú školu navštívil kúzelník
 Brigáda rodičov - rodičia sa aktívne zúčastnili na skrášlení exteriéru materskej školy
Váľanie mája
 Medzinárodný deň detí - deti sa spolu s rodičmi zapájali do športových aktivít, kde rozvíjali hrubú a jemnú motoriku
 16. ročník okresnej športovej olympiády materských škôl
 Voda je náš kamarát - deti sa otužovali prostredníctvom vody a slnka
 Výlet na ranč Haferník - deti spoznávali niektoré domáce zvieratá, športovými aktivitami rozvíjali hrubú a jemnú motoriku, upevňovali hru v kolektíve
Slávnostná rozlúčka detí predškolského veku
21. 09. 2012 Exkurzia do hvezdárne v Rimavskej Sobote - deti sa oboznamovali, rozvíjali a upevňovali si elementárne predstavy o Zemi, Slnku, hviezdach, mesiaci a planétach
Farebná jeseň - deti sa oboznamovali a upevňovali si poznatky o charakteristických znakoch jesene - počasie, dozrievanie ovocia, zeleniny, upevňovali návyky zdravého stravovania
Divadlo Príbeh - deti s citovým zaangažovaním vnímali divadelné predstavenie Pampúšik
Šarkaniáda - deti spoločne s rodičmi prejavovali radosť z pohybu pri púšťaní šarkanov
Úcta k starším, súťaž o najlepší jablčník, najkrajšiu tekvicu - deti sa aktívne zapájali do osláv sviatku úcty k starším
Jeseň v lese - deti rozvíjali poznanie o lese, lesných zvieratách, stromoch, hubách, jesennom počasí
Viktor - farby, s pesničkou nie je nuda - deti sa pohybom, spevom, rytmizáciou zapájali do hudobno - pohybového predstavenia
Divadelné predstavenie Kozliatka - deti s citovým zaangažovaním vnímali divadelné predstavenie
Materskú školu navštívil šašo Lombardiny
Posedenie s Mikulášom
Vianočná besiedka

2011

Valentín
Karneval
Vitana, Chutne a Natur
MDŽ
Fašiang
Morena
Marec mesiac knihy- exkurzia v obecnej knižnici
Deň matiek 08. 05. 2011
Točnica- návšteva na farme
Ranč MEGI
Naša guľáš párty 31. 05. 2011
Športové popoludnie s rodičmi
Čarovná rozprávková noc v MŠ- pyžamová párty
Medzinárodný deň detí 01. 06. 2011
Medzinárodný deň detí vo firme FIAT
Okresná detská športová olympiáda
Telovýchovné aktivity detí 3. triedy
Leto v materskej škole
Detský tábor MŠ
 Môj prvý deň v materskej škole
 Divadlo Červeňkráľ a Žltovláska
 Divadlo Budkáčik a Dubkáčik
Čo sme našli v záhrade
Vyrezávanie tekvice
Súťaž o najkrajšiu tekvicu
Súťaž o najlepší jablčník
Úcta k starším
Výzdoba škôlky
Produkty detí
Divadelné predstavenie Janko Hraško
Šarkaniáda
Dramatizácia zvierat
Mikulášsky balíček zo školskej jedálne pri MŠ
Mikuláš
Hry a hrové činnosti
 Desiata
 Vianočná výzdoba
 Vianočná besiedka
 Čo nám priniesol Ježiško
Vianočný vinš vo firme FIAT
 Takto jeme brokolicu
Edukačná aktivita vianočné stolovanie
Vianočný vinš v predajni COOP - Jednota
6.reprezentaný ples v Lovinobani

2010

Centrum moderných vzdelávacích technológií EDULAB
 Haloweenske tekvice
Divadlo LC Snehulienka
 Návšteva parku v LC
Sánkovačka
 Mikuláš
 Vianočná besiedka
Vianočný vinš vo firme FIAT

                                                                             2015                                                                                 Padá sniežik, padá Bude dobrá sánkovačka na Podkriváni Zápis do 1. ročníka základnej školy IX. Reprezentačný ples Valentínsko - fašiangová výzdoba Valentín - sviatok lásky Zobúdzali sme jar a vyháňali zimu Veselo je v maskách Kniha je náš kamarát, každý z nás ju má rád Jarná výzdoba Výtvarné práce našich umelcov

                                                                             2014                                                                                 

8. Reprezentačný ples  Bude dobrá sánkovačka  Karneval - deti sa v maskách spevom a tancom aktívne zapájali do osláv sviatkov  Exkurzia v Novohradskej knižnici v Lučenci  Predstavenie hudobných nástrojov pánom Budinským  Morena otvorila bránu jari Divadelné predstavenie Rozprávky na brušku Bábkulienka 26. 04. 2014  Turistická vychádzka Deti sa oboznamovali s obcou, v ktorej žijú Lunterov ranč Maliarska súťaž Pikulík Zážitkové učenie v záchrannej službe Deň matiek Divadlo na Rázcestí Medzinárodný deň detí Športová olympiáda Váľanie mája Rozlúčka s predškolákmi Šarkaniáda Bábkarská Bystrica Úcta k starším Edukačné aktivity Výzdoba mš Hudobná škola Uja Doremina Divadlo o Bielom mestečku Deti z predškolskej triedy sa oboznamovali so zážitkovým učením v základnej škole Zimná výzdoba materskej školy Mikuláš, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš Zvonky zvonia Vianoce prichádzajú

2013

7. Reprezentačný ples
 Zápis detí Materskej školy do prvého ročníka Základnej školy v Lovinobani
Bude dobrá sánkovačka - deti počas otužovania snehom bez strachu a zábran prekonávali prekážky v chôdzi po nerovnom teréne, upevňovali si špeciálne pohybové zručnosti sklzákovanie, bobovanie
Harlekýn a Valentíno deti s citovým zaangažovaním vnímali divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie Smiechotisko
Deti v maskách spevom, tancom oslavovali spoločenskú udalosť karneval
 Zimná výzdoba detských prác
 Deti sa oboznamovali s lesnými zvieratami
 Deti pomocou športového náčinia rozvíjali pohybové zručnosti
 Exkurzia v zubnej ambulancii - deti rozvíjali a upevňovali svoje poznatky o profesiách ľudí - zubárka
Divadelné predstavenie Mechúrik Koščúrik
 Exkurzia do mestskej knižnice, Návšteva výstavy výtvarných prác - Rozprávky starej mamy
Morena otvorila bránu Jari
28. 03. Oblej ma šuhajko
11. 04. Veselé Zúbky - deti rozvíjali a upevňovali elementárne základy hygieny - starostlivosť o zuby
 11. 04. Planetárium
 12. 04. Narcis - kvet nádeje
 12. 04. W.A. Mozart deťom - malá čarovná flauta
 22. 04. Divadelné predstavenie : O Štoplíkovi Loptošovi
 26. 04. Bábkulienka - rozprávka o ozimine
 05. 05. turistická vychádzka
 Jarné upratovanie exteriéru MŠ
 Medzinárodný deň detí vo firme FIAT
 Medzinárodný deň otcov
 Medzinárodný deň detí
Deň obce Lovinobaňa
 Šarkaniáda
 06. 10. 2013 Turistický výstup na chatu pod Goliškou
 Divadlo Príbeh  Ťahal dedo repu
 Pozdrav jubilantom
Kúzelnícka revue
 Úcta k starším
 Súťaž o najkrajšiu tekvicu
Posedenie s Mikulášom
 Vianočná besiedka - takto sme sa pripravovali a tešili na Ježiška
 Vianočná výzdoba MŠ

        2012          

 Valentín  malá skupina
Exkurzia v Novohradskej knižnici
Elementárne predstavy - Zem, Slnko, Mesiac, hviezdy
Medzinárodný deň žien
 Dopravné ihrisko v Lučenci
Morena otvorila bránu Jari
 Prebúdza sa príroda
 Na základe priameho pozorovania počas exkurzie poznávať a rozlišovať domáce zvieratá ( teľatá, jahňatá )
 Prejaviť vzťah a prakticky uplatniť návyky starostlivosti o kvety a exteriér MŠ
 Výtvarná súťaž okresu Lučenec Dopraváčik v meste a v rozprávke
 Maľovanie live 30. 03. 2012 maľovanie na tému Dopraváčik v meste a v rozprávke
 Deti sa aktívne zapojili do prípravy Veľkej Noci, problíženie ľudových tradícií v MŠ
 Deň narcisov 13. 04. 2012 deti zaujímali pozitívne a empatické postoje k chorým osobám
 Exkurzia v meste Zvolen - otvorenie lesníckych dní, deti upevňovali a prejavovali vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu
 Divadlo ACTORES
Turistická vychádzka - deti s rodičmi zvládali turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia Lovinobaňa - Ružiná
13. 05. 2012 Deň matiek - deti sa aktívne zúčastnili prípravy a oslavy dňa matiek
Divadlo Príbeh - deti s citovým zaangažovaním prežívali netradičné divadelné predstavenie Červená čiapočka
Kúzelnícke predstavenie - materskú školu navštívil kúzelník
 Brigáda rodičov - rodičia sa aktívne zúčastnili na skrášlení exteriéru materskej školy
Váľanie mája
 Medzinárodný deň detí - deti sa spolu s rodičmi zapájali do športových aktivít, kde rozvíjali hrubú a jemnú motoriku
 16. ročník okresnej športovej olympiády materských škôl
 Voda je náš kamarát - deti sa otužovali prostredníctvom vody a slnka
 Výlet na ranč Haferník - deti spoznávali niektoré domáce zvieratá, športovými aktivitami rozvíjali hrubú a jemnú motoriku, upevňovali hru v kolektíve
Slávnostná rozlúčka detí predškolského veku
21. 09. 2012 Exkurzia do hvezdárne v Rimavskej Sobote - deti sa oboznamovali, rozvíjali a upevňovali si elementárne predstavy o Zemi, Slnku, hviezdach, mesiaci a planétach
Farebná jeseň - deti sa oboznamovali a upevňovali si poznatky o charakteristických znakoch jesene - počasie, dozrievanie ovocia, zeleniny, upevňovali návyky zdravého stravovania
Divadlo Príbeh - deti s citovým zaangažovaním vnímali divadelné predstavenie Pampúšik
Šarkaniáda - deti spoločne s rodičmi prejavovali radosť z pohybu pri púšťaní šarkanov
Úcta k starším, súťaž o najlepší jablčník, najkrajšiu tekvicu - deti sa aktívne zapájali do osláv sviatku úcty k starším
Jeseň v lese - deti rozvíjali poznanie o lese, lesných zvieratách, stromoch, hubách, jesennom počasí
Viktor - farby, s pesničkou nie je nuda - deti sa pohybom, spevom, rytmizáciou zapájali do hudobno - pohybového predstavenia
Divadelné predstavenie Kozliatka - deti s citovým zaangažovaním vnímali divadelné predstavenie
Materskú školu navštívil šašo Lombardiny
Posedenie s Mikulášom
Vianočná besiedka

2011

Valentín
Karneval
Vitana, Chutne a Natur
MDŽ
Fašiang
Morena
Marec mesiac knihy- exkurzia v obecnej knižnici
Deň matiek 08. 05. 2011
Točnica- návšteva na farme
Ranč MEGI
Naša guľáš párty 31. 05. 2011
Športové popoludnie s rodičmi
Čarovná rozprávková noc v MŠ- pyžamová párty
Medzinárodný deň detí 01. 06. 2011
Medzinárodný deň detí vo firme FIAT
Okresná detská športová olympiáda
Telovýchovné aktivity detí 3. triedy
Leto v materskej škole
Detský tábor MŠ
 Môj prvý deň v materskej škole
 Divadlo Červeňkráľ a Žltovláska
 Divadlo Budkáčik a Dubkáčik
Čo sme našli v záhrade
Vyrezávanie tekvice
Súťaž o najkrajšiu tekvicu
Súťaž o najlepší jablčník
Úcta k starším
Výzdoba škôlky
Produkty detí
Divadelné predstavenie Janko Hraško
Šarkaniáda
Dramatizácia zvierat
Mikulášsky balíček zo školskej jedálne pri MŠ
Mikuláš
Hry a hrové činnosti
 Desiata
 Vianočná výzdoba
 Vianočná besiedka
 Čo nám priniesol Ježiško
Vianočný vinš vo firme FIAT
 Takto jeme brokolicu
Edukačná aktivita vianočné stolovanie
Vianočný vinš v predajni COOP - Jednota
6.reprezentaný ples v Lovinobani

2010

Centrum moderných vzdelávacích technológií EDULAB
 Haloweenske tekvice
Divadlo LC Snehulienka
 Návšteva parku v LC
Sánkovačka
 Mikuláš
 Vianočná besiedka
Vianočný vinš vo firme FIAT