Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

DEŃ ZEME - Poľovné združenie Lovinobaňa.

 28.04.2021

Dňa 24. apríla sa organizoval zber smetí a likvidácia ilegálnych skládok odpadu v k. ú. obce Lovinobaňa pri príležitosti Dňa Zeme (22.4). Akciu zorganizoval za dodržiavania protipandemických opatrení p. predseda poľového združenia Miroslav Gálik.

Smeti a odpad sa zbierali na rozlohe približne 700 ha a to na lokalitách Lovinka cesta, Loviňa,Skalica, pri cintoríne, nad záhradkami, cesta na Hrbáky, cesta pri potoku Salajka smerom na chatu pod Goliškou. Celkovo sa vyzbieralo 84 vriec smetí, ako aj odpad, ktorý sa do vriec nezmestil – staré elektrospotrebiče, odpad pochádzajúci z vozidiel, pneumatiky, nádrže na pohonné hmoty, staré matrace a pod.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným: Jozef Petrinec st. (poľovný hospodár), Jozef Petrinec ml., Martin Sásik,Miroslav Kuzma, Vladimír Chudina ml., Bc. Lukáš Wittlinger,Ing. Lucia Svoreňová, Juraj Svoreň, Jozef Pšída aIvan Zoka.

Týmto apelujeme na všetkých spoluobčanov, aby do blízkych lokalít nevynášali smeti a opätovne nezakladali ilegálne skládky. Používajme na to miesta vopred určené. Prírodu máme len jednu, tak si ju chráňme!

Poľovné združenie Lovinobaňa.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >
Návštevnosť