• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuálne dianie

Aktuality

Knižné novinky v roku 2014Knižné novinky v roku 2014
v obecnej knižnici v Lovinobani
Doručenie písomností Doručenie písomností
verejnou vyhláškou pre: Elena Vengrínová
VÝSLEDKY VOLIEBVÝSLEDKY VOLIEB
do orgánov samosprávy obcí 15. 11. 2014
OZNAM Miestnej volebnej komisii v LovinobaniOZNAM Miestnej volebnej komisii v Lovinobani
Vzdanie kandidatúry
[Pokračovanie na Aktuality...]

Úradná tabuľa

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA obsahuje dokumenty, ktoré sú povinne vyvesované na fyzickej úradnej tabuli obci. Tieto dokumety obce nie sú platné/schválené. Platné dokumety obce sú v sekcii horné menu - DOKUMENTY.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci
Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(1652.01 kb)
Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Kvality boli dodržané pre všetkých producentov splaškov.
(54.33 kb)
Upovedomenia o začatí konania /PENAM SLOVAKIA,a.s./
Vo veci udelenia súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
(1347.47 kb)
Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
E-KN 2196 orná pôda /Ivan Peťko/
(166.98 kb)
[Pokračovanie na Úradná tabuľa...]

Obecné noviny

2 0 1 42 0 1 4
VIII.ročník, vydané 1 číslo
2 0 1 32 0 1 3
VII. ročník, vydané 2 čísla
2 0 1 22 0 1 2
VI. ročník, vydané 2 čísla
2 0 1 12 0 1 1
V. ročník, vydané 2 čísla
[Pokračovanie na Obecné noviny...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: