• KONTAKT
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuálne dianie

Kalendár zberu odpadov v roku 2018

Kalendár zberu odpadov v roku 2018

Obec Lovinobaňa vyhlasuje zber nasledovných odpadov

  • elektroodpad (chladničky, pračky, mikrovlnné rúry, atď.),
  • nebezpečný odpad (akumulátory, oleje),
  • objemné odpady (starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, atď.)

Zber uvedených odpadov sa uskutoční v kotolni na Štvrti 1. mája v dňoch

2. mája 2018     v čase od 14:00 hod do 17:00 hod 

3. mája 2018     v čase od 10:00 hod do 12:00 hod

V prípade potreby dovozu veľkoobjemových odpadov je potrebné túto skutočnosť oznámiť na obecný úrad (tel. 4396402).

Harmonogram vývozu separovaného zberu (plast, sklo, papier)

24. máj, 21. jún (+jedlé oleje a tuky), 19. júl, 16. august, 13. september (+jedlé oleje a tuky), 11. október, 22. november, 20. december (+jedlé oleje a tuky)

Biologicky rozložiteľný odpad (konáre listy tráva), prednostne kompostujte na vlastných nehnuteľnostiach. V prípade potreby, je možné tento odpad doviezť (vlastným dopravným prostriedkom na vlastné náklady) na čistiareň odpadových vôd na miestne kompostovisko v pracovných dňoch a hodinách. V prípade potreby odvozu predmetného druhu odpadu je možné o to požiadať obecný úrad, ktorý odpad za úhradu odvezie, ak bude mať voľné dopravné kapacity a pracovníci obce nebudú vykonávať inú prácu.


Aktuality

Kalendár zberu odpadov v roku 2018Kalendár zberu odpadov v roku 2018
-elektroodpad -nebezpečný odpad -plast, sklo, papier -biologicky rozložiteľný odpad
SÚŤAŽSÚŤAŽ
Obecná knižnica v Lovinobani vyhlasuje súťaž
Kalendár Kalendár
triedeného a komunálneho odpadu 2018
Upozorňujeme občanov, ktorým skončila nájomná zmluvaUpozorňujeme občanov, ktorým skončila nájomná zmluva
za hrobové miesto na pohrebisku v Lovinobani v mesiaci február /2018, aby uhradili nájom na ďalšie 10-ročné obdobie v pokladni Obecného úradu v Lovinobani počas stránkových hodín.
[Pokračovanie na Aktuality...]

Úradná tabuľa

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA obsahuje dokumenty, ktoré sú povinne vyvesované na fyzickej úradnej tabuli obci. Tieto dokumety obce nie sú platné/schválené. Platné dokumety obce sú v sekcii horné menu - DOKUMENTY.

1 2 ... 26 [>]
[Pokračovanie na Úradná tabuľa...]

Obecné noviny

2 0 1 72 0 1 7
Informátor obecného úradu pre občanov
2 0 1 42 0 1 4
VIII.ročník, vydané 1 číslo
2 0 1 32 0 1 3
VII. ročník, vydané 2 čísla
2 0 1 22 0 1 2
VI. ročník, vydané 2 čísla
[Pokračovanie na Obecné noviny...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: