• KONTAKT
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuálne dianie

SÚŤAŽ

Obecná knižnica v Lovinobani pozýva malých aj veľkých knihomoľov do svojich priestorov v budove Obecného úradu každú stredu od 15:00 hod. - 17:00 hod. Aj tento rok sme sa zapojili do dotačnej výzvy Fondu na podporu umenia, odkiaľ žiadame finančnú podporu na nákup nových kníh, aby sme pre Vás mohli zabezpečiť aktuálne knižné novinky, ktoré Vám budú robiť spoločnosť pri chvíľach oddychu a pomôžu Vám aspoň na chvíľu "vypnúť" od bežných každodenných starostí. Pre všetkých so súťaživým duchom máme pripravené nasledovné súťaže.

Fotka Optimisti z Lovinobane.

Aktuality

Kalendár zberu odpadov v roku 2018Kalendár zberu odpadov v roku 2018
-elektroodpad -nebezpečný odpad -plast, sklo, papier -biologicky rozložiteľný odpad
SÚŤAŽSÚŤAŽ
Obecná knižnica v Lovinobani vyhlasuje súťaž
Kalendár Kalendár
triedeného a komunálneho odpadu 2018
Upozorňujeme občanov, ktorým skončila nájomná zmluvaUpozorňujeme občanov, ktorým skončila nájomná zmluva
za hrobové miesto na pohrebisku v Lovinobani v mesiaci február /2018, aby uhradili nájom na ďalšie 10-ročné obdobie v pokladni Obecného úradu v Lovinobani počas stránkových hodín.
[Pokračovanie na Aktuality...]

Úradná tabuľa

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA obsahuje dokumenty, ktoré sú povinne vyvesované na fyzickej úradnej tabuli obci. Tieto dokumety obce nie sú platné/schválené. Platné dokumety obce sú v sekcii horné menu - DOKUMENTY.

1 2 ... 26 [>]
[Pokračovanie na Úradná tabuľa...]

Obecné noviny

2 0 1 72 0 1 7
Informátor obecného úradu pre občanov
2 0 1 42 0 1 4
VIII.ročník, vydané 1 číslo
2 0 1 32 0 1 3
VII. ročník, vydané 2 čísla
2 0 1 22 0 1 2
VI. ročník, vydané 2 čísla
[Pokračovanie na Obecné noviny...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: