• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zdravotníctvo

Obec Lovinobaňa má svojho lekára už od roku 1928, kedy začal ordinovať pre Lovinobaňu a celé jej okolie MUDr. Schlesinger a na tieto účely postavil i svoj rodinný dom.

V roku 1938 – 1945 ordinoval MUDr. Hanzel a v tomto období bola do Lovinobane premiestnená lekáreň, ktorá odvtedy slúži celému okoliu. Lekárnikom bol v tom čase magister Ehn.

Hneď po oslobodení prišiel nový lekár, MUDr. Gejza Burian, ktorý v roku 1958 odchádza za riaditeľa OÚNZ v Lučenci. S novým lekárom MUDr. Tiborom Plachým prichádza aj nový lekárnik magister Dominik Bucko.

MUDr. Plachý odchádza z Lovinobane na ONV Lučenec – odbor sociálnych vecí ako posudkový lekár. Od roku 1970 plných 15 rokov pôsobil v obci a viedol obvodné zdravotné stredisko v Lovinobani MUDr. Květoslav Velecký so zdravotnou sestrou Máriou Šuhajovou. Lekáreň viedla magistra PhMr. Oľga Mičianiková. Detskú poradňu pred deti a matky viedla a stále vedie MUDr. Mária Flešková, závodnou lekárkou Slovenských magnezitových závodov bola MUDr. Anna Šeböková, zubnou lekárkou pre obvod a základnú školu bola a aj v súčastnosti je MUDr. Ľudmila Karelová .

S rozvojom zdravotníctva začalo sa i štúdium na zdravotných školách, na ktorých vyštudoval i študuje väčší počet absolventov Základnej školy v Lovinobani.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: