• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zákony

Ústava Slovenskej republiky

Zákon 369/1990 o obecnom zriadení

Zákon 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon 152/1998 o sťažnostiach

Zákon 85/1990 o petičnom práve

Zákon 205/2004 o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 428/2002 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch

Zákon 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme

Zákon 215/2002 o elektronickom podpise

Zákon 470/2005 o pohrebníctve

Zákon 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám


Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: