• KONTAKT
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Vyrub drevin konanie

Informácie z ochrany prírody a krajiny 

Podľa § 82 ods. 7, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Lovinobaňa, Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54  Lovinobaňa, alebo elektronicky : obeclovinobana@stonline.skLehota na potvrdenie účasti je 5 pracovných dní.


Číslo 
konania

Začiatok 
konania

Zverejnené

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

(dokument na stiahnutie)

 3/2014

 10.1.2014

10.01.2014

Obec Lovinobaňa, výrub drevín  KN-C par.č.698/1 k.ú.Lovinobaňa

70/2015  9.3.2015 09.03.2015 Pozemkové združenie Lovinobaňa v zastupení MVDr. Marian Fleško, výrub drevín E-KN par.č.2223, C-KN par.č. 2240, C-KN par.č.3060/17
398/2015  29.10.2015  29.10.2015 Obec Lovinobaňa (ZŠ Lovinobaňa), výrub drevín par.č. 698/1,695/32,698/5,
103/2016  06. 04. 2016  13.04.2016 Obec Kotmanová, výrub drevín v k.ú. Lovinobaňa p.č. 3309/1
394/206  12.08.2016  12. 08. 2016 Mgr. Igor Stašák, výrub drevín v k.ú. Uderiná p.č. E-KN 1201,E-KN 1206/1 (C-KN 381)
448/2016  04. 10. 2016  05. 10. 2016  Marian Alberti, výrub drevín v k.ú. Lovinobaňa, p.č. C-KN 699/12, 1 ks smrek
452/2016  07. 10. 2016  14. 10. 2016 Obec Kotmanová, výrub drevín v k.ú. Lovinobaňa p.č. 3309/1
275-2016  18.10.2016  28. 10.2016 Obec Kotmanová, výrub drevín v k.ú. Lovinobaňa p.č. 3309/1
311/2017  09. 06. 2017  16. 06. 2017 Pozemkové združenie Lovinobaňa
578/2017  06. 11. 2017  14. 11. 2017  Peter Králik, výrub drevín k.ú. Lovinobaňa C-KN 3940/1


Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: