• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Voľby 2010

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí
27. 11. 2010
Výsledky

   

 27. 11. 2010

okrsok č.1 okrsok č.2 okrsok č.3 spolu
počet voličov zapísaných v zozname voličov

 792

 688  193

1673 

počet voličov, ktorým boli vydané obálky

407

 358  81  846
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

 394

 353  79

 826

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 

 403

 356  81

 840

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 27. 11. 2010

1. Milan Alberti 40 SZČO Mierova 537/37, Lovinobaňa SDĽ
2. Ján Baláž 37 podnikateľ Janka Kráľa 470/8, Lovinobaňa KSS
3. Igor Berky 35 podnikateľ Podhájska 375/8, Lovinobaňa SMER
4. Peter Ďalog, Bc. 45 stavebný robotník SNP 222/30, Lovinobaňa SMER
5. Ján Fanči 69 učiteľ B.S.Timravy 73/9, Lovinobaňa KSS
6. Pavel Gabľas 39 štátny zamestnanec B.Nemcovej 53/9, Lovinobaňa SMER
7. Dušan Golian, Ing. 57 elektrotechnik Mierova 505/5, Lovinobaňa SDĽ
8. Evald Kantorák 44 majster Mierova 518/18, Lovinobaňa SDĽ
9. Juraj Kiapeš 56 invalidný dôchodca Sadova 87/5, Lovinobaňa ĽS-HZDS
10. Marta Kiapešová, Bc. 56 zástupkyňa riaditeľa pre ošetrovateľstvo Sadova 87/5, Lovinobaňa ĽS-HZDS
11. Marek Korim, Ing. 30 ekonóm Školská 91/6 A, Lovinobaňa KDH
12. Jozef Košičiar, Bc. 50 štátny zamestnanec Železničná 357/1, Lovinobaňa SMER
13. Ľubomír Kováčik, Mgr. 41 štátny zamestnanec Mierova 535/35, Lovinobaňa SMER
14. Pavel Kováčik 68 murár Fučíkova 17/6, Lovinobaňa KSS
15. Helena Lacová 62 ekonómka Uderiná 33/33, Lovinobaňa KSS
16. Pavel Lapin 36 živnostník Komenského 389/2, Lovinobaňa KDH
17. Július Lenhart 71 zámočník Štefánikova 473/18, Lovinobaňa KSS
18. Roman Longauer 33 čašník Štvrť 1. mája 41/10, Lovinobaňa KDH
19. Jana Mániková, Ing. 34 odborný radca živ.prostredia Uderiná 78/78, Lovinobaňa SMER
20. Miroslav Markotán, Ing. 45 štátny zamestnanec Mierova 506/6, Lovinobaňa SMER
21. Ján Melicherčík 58 technik Mierova 515/15, Lovinobaňa KSS
22. Pavel Mičianik, PhDr., PhD. 37 vedec Železničná 365/8, Lovinobaňa KDH
23. Ján Palečka, Ing. 30 ekonóm Komenského 409/16, Lovinobaňa SDKÚ-DS
24. Milan Peťko 38 SZČO Janka Kráľa 451/11, Lovinobaňa SDĽ
25. Ľubomír Podhora 40 prevádzkový montér Fučíkova 17/6, Lovinobaňa SMER
26. Ján Račko, Bc. 30 ORPZ SNP 201/20, Lovinobaňa SDĽ
27. Jozef Šleiferčík 47 robotník Fučíkova 17/6, Lovinobaňa KSS
28. Daniela Šróbová 31 vedúci pracovník Železničná 496/24, Lovinobaňa SDĽ
29. Ľubomír Tkáč, Bc. 33 ORPZ SNP 330/37, Lovinobaňa SDĽ
30. Ján Uhrin 42 energetik B.Nemcovej 49/2, Lovinobaňa SMER

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce 27. 11. 2010
1. Ján Fanči 69 učiteľ B.S.Timravy 73/9, Lovinobaňa KSS
2. Ľubomír Kováčik, Mgr. 41 štátny zamestnanec Mierova 535/35, Lovinobaňa SMER-sociálna demokracia, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko
3. Marian Lenhard, Ing. 50 starosta obce Hviezdoslavova 465/13, Lovinobaňa Nezávislý kandidát 

Referendum
 konané 18. 09. 2010

 18,38 %

         
Výsledky za obec       /okrsok č.1 + okrsok č.2/     áno            nie   
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

 266

 24

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

 295

 2

 3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

 284

 10

 4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

 277

 15

 5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

 218

 57

 6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“.

 217

 45   

VOĽBYdo Národnej rady SR 12. 06. 2010

okrsok č.1 okrsok č.2 spolu
počet voličov zapísaných v zozname voličov 1454 187 1641
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 746 90 836
počet voličov,ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 1 1 2
počet voličov, ktorí odovzdali  obálku podľa §30 745 89 834
počet platných odovzdaných hlasov 722 90 812

okrsok č.1 okrsok č.2 spolu
Európska demokratická strana 5 1 6
Únia-Strana pre Slovensko 9 1 10
Strana rómskej koalície-SRK 1 - 1
Paliho Kapurková, veselá politická strana 3 - 3
Sloboda a Solidarita 89 12 101
Strana demokratickej ľavice 50 4 54
Strana maďarskej koalície 1 - 1
Ľudová strana-HZDS 30 5 35
Komunistická strana Slovenska 26 4 30
Slovenská národná strana 36 8 44
Nová demokracia 1 - 1
Združenie robotníkov Slovenska 1 - 1
Kresťanskodemokratické hnutie 35 4 39
Ľudová strana naše Slovensko 22 - 22
Slovenská demokratická a kresťanská únia-DS 52 13 65
AZEN- Aliancia za Európu národov 2 - 2
SMER-sociálna demokracia 352 38 390
MOST-HÍD 7 - 7

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: