• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Voľby 2009

Voľby prezidenta SR
I. kolo 21. 03. 2009
II. kolo 04. 04. 2009

Voľby do Európskeho parlamentu
06. 06. 2009 

Voľby do orgánov samosprávneho kraja
I. kolo 14. 11. 2009
II.kolo 28. 11. 2009
Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z 
voľby prezidenta Slovenskej republiky, 
21. marca 2009

Volebný okrsok 1

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1 450
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 540
Počet odovzdaných obálok 540
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 535

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1.Bollová Dagmara PaedDr. 12
2.Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 369
3.Martináková Zuzana 19
4.Melník Milan prof., RNDr., DrSc. 17
5.Mikloško František RNDr. 12
6.Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 101
7.Sidor Milan PhDr., CSc. 5

Volebný okrsok 2

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 187
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 98
Počet odovzdaných obálok 98
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 98

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1.Bollová Dagmara PaedDr. 2
2.Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 65
3.Martináková Zuzana 6
4.Melník Milan prof., RNDr., DrSc. 2
5.Mikloško František RNDr. -
6.Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 22
7.Sidor Milan PhDr., CSc. 1

S U M Á R    z I. kola 21. marca 2009 za okrsok č.1 a okrsok č.2

Počet hlasov                                                         okrsok č. 1            okrsok č. 2     spolu


Dagmar BOLLOVÁ, PaedDr.                                         12                      2                        14
Ivan Gašparovič, doc., JUDr., CSc.                            369                    65                     434
Zuzana Martináková                                                        19                      6                        25
Milan Melník, prof., RNDr., DrSc.                                  17                      2                        19
František Miikloško, RNDr.                                            12                      0                        12
Iveta Radičová, prof., PhDr., PhD.                               101                   22                      123
Ivan Sidor, PhDr., CSc.                                                      5                      1                          6


Počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu                                           1 450                 187                    1 637
oprávnených voličov

Počet oprávnených voličov,                                          540                  98                       638
ktorým boli vydané obálky

Počet odovzdaných obálok                                           540                  98                       638

Počet platných hlasov
odovzdaných                                                                     535                  98                      633
pre všetkých kandidátov

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z 
voľby prezidenta Slovenskej republiky, 
4. apríla 2009

Volebný okrsok 1

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1 447
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 656
Počet odovzdaných obálok 656
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 652

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1.Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 536
2.Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 116

Volebný okrsok 2

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 186
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 116
Počet odovzdaných obálok 116
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 115

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1.Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 96
2.Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 19
                                                                                                                           začiatok

 Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 
6. júna 2009

Volebný okrsok 1

Celkový počet voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1 464
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 249
Počet odovzdaných obálok 249
Počet platných odovzdaných hlasov spolu 238

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 21
Sloboda a Solidarita 7
SMER – sociálna demokracia 124
Strana zelených 7
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 25
Demokratická strana -
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity 1
Agrárna strana vidieka -
Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana 2
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja 3
Komunistická strana Slovenska 13
Rómska iniciatíva Slovenska -
Slovenská národná strana 13
LIGA, občiansko-liberálna strana 4
Strana demokratickej ľavice 2
Slobodné Fórum -
Kresťanskodemokratické hnutie 16 

Volebný okrsok 2

Celkový počet voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 188
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 43
Počet odovzdaných obálok 43
Počet platných odovzdaných hlasov spolu 42

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 3
Sloboda a Solidarita -
SMER – sociálna demokracia 22
Strana zelených 1
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 3
Demokratická strana -
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity -
Agrárna strana vidieka -
Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana -
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja -
Komunistická strana Slovenska 6
Rómska iniciatíva Slovenska -
Slovenská národná strana 2
LIGA, občiansko-liberálna strana 1
Strana demokratickej ľavice -
Slobodné Fórum 1
Kresťanskodemokratické hnutie 3
                                                                                                                                   začiatok

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách 
do orgánov samosprávneho kraja konaných
 14. novembra 2009

Volebný okrsok 1

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1 480
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 302
Počet odovzdaných obálok 301
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 284
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 268

Volebný okrsok 2

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 187
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 53
Počet odovzdaných obálok 53
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 52
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 53

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách
do orgánov samosprávneho kraja konaných
28. novembra 2009

Volebný okrsok 1

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1 481
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 175
Počet odovzdaných obálok 175
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva -
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 172

Volebný okrsok 2

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 187
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 32
Počet odovzdaných obálok 32
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva -
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 32
                                                                                                                                      začiatok

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: