• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Spôsob úhrady

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

 poštovou poukážkou,
 bezhotovostným prevodom na účet v banke: 

Prima banka Slovensko., pobočka Lučenec, číslo bankového účtu : 600 908 5001/5600 

 v hotovosti do pokladne.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: