• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.                                 

Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Lovinobani, 
   pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.

Osobne v kancelárii - podateľni Obecného úradu v Lovinobani

Písomne poštou na adresu: 
   Obec Lovinobaňa,Obecný úrad v Lovinobani, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Faxom na faxové číslo:  047/43 96402 

Elektronickou poštou na e-mailovu adresu:    obeclovinobana@stonline.sk

ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu v Lovinobani
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 17.00 hod.
Štvrtok:nestránkové hodiny
Piatok: 7.30 – 13.30 hod. 
Obedňajšia prestávka pondelok-štvrtok 1200-1230 hod.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: