• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zimná údržba

     Vážení občania,

     Máme tu zimné obdobie. V súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby ciest pracovníkmi a mechanizmami obce k spokojnosti nás všetkých je potrebné, aby na miestnych komunikáciách neboli prekážky.

    V prípade parkovania na komunikáciách upozorňujeme na  ponechanie  voľnej šírky jazdných pruhov. Parkovať treba tak, aby nedošlo k poškodeniu vášho vozidla a bol zabezpečený plynulý a bezpečný prejazd vozidiel zimnej údržby.

    V opačnom prípade v danom úseku nebude vykonaná zimná údržba. Veríme, že toto upozornenie napomôže k bezproblémovej zimnej údržbe.

Za pochopenie vopred ďakujeme.


Africký mor ošípanýchAfrický mor ošípaných
u domácich ošípaných a diviakov
Zimná údržbaZimná údržba
Pozvánka na kultúrny programPozvánka na kultúrny program
OKTÓBER - mesiac úcty k starším
Desatoro bezpečného senioraDesatoro bezpečného seniora
Zber, separácia recyklácia použitých batérií akumulátorovZber, separácia recyklácia použitých batérií akumulátorov
Nové knihy v obecnej knižnici Nové knihy v obecnej knižnici
Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA
74. výročie SNP74. výročie SNP
Srdečne Vás pozývame 28. 08. 2018
Bežiaci pás v posilňovniBežiaci pás v posilňovni
Váž. návštevníci obecnej posilňovne.
Športový deň 14 07 2018Športový deň 14 07 2018
Srdečne Vás pozývame
STAVANIE MÁJASTAVANIE MÁJA
30. 04. 2018 o 17.00 hod. pred Klubom dôchodcov
Kalendár zberu odpadov v roku 2018Kalendár zberu odpadov v roku 2018
-elektroodpad -nebezpečný odpad -plast, sklo, papier -biologicky rozložiteľný odpad
SÚŤAŽSÚŤAŽ
Obecná knižnica v Lovinobani vyhlasuje súťaž
Kalendár Kalendár
triedeného a komunálneho odpadu 2018
Upozorňujeme občanov, ktorým skončila nájomná zmluvaUpozorňujeme občanov, ktorým skončila nájomná zmluva
za hrobové miesto na pohrebisku v Lovinobani v mesiaci február /2018, aby uhradili nájom na ďalšie 10-ročné obdobie v pokladni Obecného úradu v Lovinobani počas stránkových hodín.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Upozorňuje chovateľov hospodárskych zvierat
Obec Lovinobaňa od 1.1.2018 poskytuje služby terénnej pracovníčky obyvateľom odkázaným na pomoc :Obec Lovinobaňa od 1.1.2018 poskytuje služby terénnej pracovníčky obyvateľom odkázaným na pomoc :
- v úkonoch sebaobsluhy · v úkonoch starostlivosti o domácnosť · základné sociálne aktivity
Kroje pre DFS Kukulienka Kroje pre DFS Kukulienka
Vážení občania, prosíme vás o zapojenie sa do hlasovania za projekt pre naše dievčatá z Detského folklórneho súboru Kukulienka z Lovinobane.
XI. ROČNÍK celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENECXI. ROČNÍK celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC
CENU RIADITEĽKY NOVOHRADSKEJ KNIŽNICE získal žiak ZŠ Lovinobaňa
Vykurovacia sezóna začalaVykurovacia sezóna začala
Staráte sa o komín dobre?
Odborná prednáška Prof.PhDr. Pavla Žiga, CSc.Odborná prednáška Prof.PhDr. Pavla Žiga, CSc.
73 výročie SNP73 výročie SNP
Informačný buletin ZŠ Lovinobaňa 2017Informačný buletin ZŠ Lovinobaňa 2017
Prerušenie distribúcie elektrinyPrerušenie distribúcie elektriny
24. 08. 2017
Volejbalový MIX turnaj Lovinobaňa 29. 7. 2017 - článokVolejbalový MIX turnaj Lovinobaňa 29. 7. 2017 - článok
Športový deň obce 15.7.2017 - článokŠportový deň obce 15.7.2017 - článok
ktorý bol uverejnený v Novohradských novinách v 31 týždni
VIDEO Obec Lovinobaňa VIDEO Obec Lovinobaňa
15. 07. 2017
Zoznam sponzorov, ktorí prispeli cenami do tombolyZoznam sponzorov, ktorí prispeli cenami do tomboly
v rámci Športového dňa obce Lovinobaňa 15. 07. 2017
SÚŤAŽ pre deti d 12 rokovSÚŤAŽ pre deti d 12 rokov
ŠPORTOVÝ DEŃ 15. 07. 2017ŠPORTOVÝ DEŃ 15. 07. 2017
CYKLOBUS CYKLOBUS
Cyklobus premáva od 1.7.2017 do 30.8.2017 každú sobotu z Lučenca (cez Lovinobaňu) na Látky, každú nedeľu z Lučenca na Ábelovú Odporúčame si dopredu zarezervovať miesto na t.č. 0911 787 834 v čase od 6.00 do 17.00.
Projekt Projekt "žijeme futbalom"
PROSÍME VÁS O POMOC PRI HLASOVANÍ.
Futbalový turnajFutbalový turnaj
01. 04. 2017 Futbalový štadión Lovinobaňa
Fašiangové posedenieFašiangové posedenie
Zoznam nových kníh v Obecnej knižnici v LovinobaniZoznam nových kníh v Obecnej knižnici v Lovinobani
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Kam a za kým v rôznych životných situáciáchKam a za kým v rôznych životných situáciách
Upozornenie na daňovú povinnosť Upozornenie na daňovú povinnosť
pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Lovinobaňa v roku 2016, alebo u ktorých došlo k zmene.
Významné výročia v roku 2017Významné výročia v roku 2017
Lovinobaňa
Upozornenie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušiaUpozornenie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia
SILVESTERSILVESTER
Harmonogram odvozu ZKO a triedeného zberu zložiek KO na rok 2017Harmonogram odvozu ZKO a triedeného zberu zložiek KO na rok 2017
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorZber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátor
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru UPOZORŇUJEKrajské riaditeľstvo Policajného zboru UPOZORŇUJE
Zasadnutie zastupiteľstva BBSKZasadnutie zastupiteľstva BBSK
01. 08. 2016 Kultúrny dom Lovinobaňa * Oznámenie * Návrh programu rokovania
POZVÁNKA POZVÁNKA
ŠPORTOVÝ DEŇ 16. 07. 2016
ZBIERKA ZÁKONOV SRZBIERKA ZÁKONOV SR
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU UPOZORŇUJEOKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU UPOZORŇUJE
Oznámenie o začatí správneho konaniaOznámenie o začatí správneho konania
POZOR na novú legislatívnu povinnosťPOZOR na novú legislatívnu povinnosť
Nový zákon o registri adries č. 125/2015 Z.z,
SNP video ukážkaSNP video ukážka
Nové letecké snímky obce 2014Nové letecké snímky obce 2014
Informačný bulletin ZŠInformačný bulletin ZŠ

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: